Logga in

VVS-installatören får betala allt

Publicerad
16 aug 2018, 10:08

En segdragen tvist om vem som ta hela kostnaden för VVS-installatörens fel har nu avgjorts av Högsta domstolen.

Det aktuella rättsfallet gäller en tvist mellan HSB Malmö och Infjärdens Värme (Ivab), som VVS-Forum tidigare skrivit om.

LÄS MER: Vem betalar när VVS-installatören gjort fel?

HSB Malmö hävdade att Ivab ska stå för hela kostnaden för avhjälpande av fel i entreprenaden. Ivab menade, med stöd av ABT 94, att ersättningsskyldigheten begränsas till 15 procent av kontraktssumman.

Nu har Högsta domstolen (HD) avgjort fallet till HSB Malmös fördel. HD konstaterar att entreprenaden hade väsentliga fel enligt ABT 94.

Vidare var det avhjälpande – bila upp och återställa golven – som HSB Malmö gjorde nödvändigt. Eftersom det var en påräknelig följd av felen ska Ivab svara för beställarens åtkomst- och återställandekostnader.

HD menar också att begränsningen om 15 procent av kontraktssumman endast gäller för skada.

HSB Malmö lät uppföra två bostadshus och en lokal åt en bostadsrättsförening på totalentreprenad enligt ABT 94. Ivab upphandlades sedan för att projektera och utföra VVS-installationerna i byggnaderna, även det på totalentreprenad till priset 8,2 miljoner kronor.

Under garantitiden upptäckte sedan dålig avrinning i spillvattensystemet. Detta åtgärdades av HSB Malmö till en kostnad på omkring 13,7 miljoner kronor.