Logga in

Fast pris gav problem med ROT-avdrag

Publicerad
26 jun 2018, 06:00

Ett värmepumpföretag som inkluderade resekostnader i priset nekades först ROT-avdrag av Skatteverket, men fick rätt i högre instans.

Värmepumpföretaget i Stockholm installerar värmepumpar till fast pris och har ”en arbetskostnad som markant överstiger Skatteverkets schablon”.

Läs mer: ROT-ändringen sänkte värmepumpförsäljningen

I företagets fasta pris ingår även resekostnader. Frågan var vad som kunde räknas som ”skälig arbetskostnad”.

I det aktuella fallet hade bolaget installerat en luft/luftvärmepump till ett fast pris på cirka 23 000 kronor för både material och arbete hos en konsument i Stockholm.

På fakturan hade bolaget specificerat kostnader för värmepump, markstativ och arbetskostnad, men inte för resekostnader.

Fakturan omfattade inte enbart värmepumpen och installationen, utan även installationsarbeten av utrustning som hörde till värmepumpen.

Kunden fick i det här fallet en så kallad smart remote (fjärrstyrning av värmepumpen), support under värmepumpens hela livslängd samt en värdecheck i rabatt.

Läs mer: Får ROT-avdrag för reparation av värmepump

Skatteverket beräknar normalt arbetskostnaden enligt schablon vid värmepumpinstallationer.

För installation av luft/luftvärmepumpar uppskattas arbetskostnaden till 30 procent av den totala entreprenadkostnaden. Om kostnaden är högre än 30 procent måste bolaget kunna visa hur arbetskostnaden beräknats.

Skatteverket menade i det aktuella fallet att schablonen inte kunde tillämpas eftersom företaget inte fakturerat för resekostnader. Därmed gick det inte att särskilja dem från arbetskostnaderna och då saknades förutsättningar för ROT-avdrag, menade myndigheten.

Läs mer: Fick bergvärmen gratis

Även Kammarrätten i Jönköping konstaterade att det inte gick att fastställa hur stor arbetskostnaden varit, eftersom bolaget inte fakturerat någon resekostnad.

Men Kammarrätten hänvisade till en vägledande dom från Högsta Förvaltningsdomstolen nyligen.

Domstolen menade att man får uppskatta en skälig arbetskostnad när det är svårt att slå fast den faktiska arbetskostnaden.

Kammarrätten slog fast att den ROT-berättigade arbetskostnaden uppgick till cirka 6 900 kronor, vilket motsvarar schablonen på 30 procent av entreprenadkostnaden.

Men ärendet passades också tillbaka till Skatteverket för prövning av ”om övriga förutsättningar för utbetalningar är uppfyllda”.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft, utan kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen (prövningstillstånd krävs dock).