Logga in

Här ökar installationsbranschen – trots att bostadsbyggandet minskar

Publicerad
11 apr 2018, 09:50

Efterfrågan på installationstjänster är fortsatt hög. Fler tillväxtområden pekas ut i Installatörsföretagens nya konjunkturrapport.

Visst berörs även installationsbranschen när bostadsbyggandet faller. Men inte alls i samma omfattning som exempelvis byggföretagen. Det slår Installatörsföretagen fast i vårens konjunkturrapport.

Under 2017 uppgick installationsmarknaden till drygt 131 miljarder kronor. Värme- och sanitetsinstallationssektorn växte från 44,8 miljarder kronor till 45,5 miljarder kronor.

De tre största sektorerna är byggnadsunderhåll (11,8 miljarder kronor), industrirör (9,5 miljarder kronor) och nybyggnation av flerbostadshus (7,9 miljarder kronor).

Läs mer: Fortsatt framåt för installationsmarknaden

Positiv tillväxt under 2018 väntas i Västra Götaland (7%), Stockholm (1%), medan en svagt negativ utveckling (-1%) väntas i Sydsverige och Skåne. En tydligare negativ trend syns i Norrland (-3%) och Mellansverige (-4%).

Reijo Mustanen, Installatörsföretagen

– Det talas mycket om avmattningen inom bostadsbyggandet, men för installationsbranschen är det inget man ska överdriva. Nybyggnation av bostäder utgör ungefär en fjärdedel av omsättningen på VS-installationer och en åttondel på elinstallationer, säger Reijo Mustonen, expert på branschekonomi på Installatörsföretagen.

För VS-installationer så beräknas den samlade volymen ha uppgått till 45,5 miljarder kronor under 2017. Det innebär en ökning med 1,5 procent jämfört med 2016, men är ändå en inbromsning från fjolårets kraftiga ökning.

VS-installationer 2017

Starkast utveckling återfanns inom industrin. Sektorn växte med 18 procent, drivet av en stark internationell konjunktur, god orderingång och en svag krona som verkar positivt för svensk export. Den goda utvecklingen väntas fortsätta ytterligare ett år innan volymen vänder ner.

Läs mer: Installationsmarknaden ökar på bred front

Under 2018 väntas VS-installationer plana ut och sen behålla samma höga nivå även under 2019.

Digitalisering och hållbarhet är två andra faktorer som håller installationsbranschen på plus, enligt rapporten.

– Att den nya tekniken vävs in i samhällets olika funktioner lockar fler och fler. Hållbarhet efterfrågas av konsumenten som blir allt mer miljömedveten och tänker på energibesparingar, säger Reijo Mustonen.

Positiva trender för installationsmarknaden

  • Fler intresserar sig för mikroproduktion av energi.
  • Fler skolor behöver byggas.
  • Förståelsen om behovet av energieffektivisering ökar.
  • Fortsatt ökat intresse för styrning, automation och digitala lösningar.

Negativa trender för installationsmarknaden

  • Svårigheter att rekrytera personal
  • Ökad konkurrens som leder till prispress.
  • Att konjunkturen nått sitt max och nu kommer vända nedåt.
  • Bostadsbyggandet avtar.