Logga in

Fel förkasta ”för lågt” ventilationsanbud

Publicerad
3 apr 2018, 12:18

350 kronor är inte ett ”onormalt lågt” timpris för ventilationsarbeten, anser Kammarrätten som ger den regionala upphandlingsorganisationen Inköp Gävleborg och två kommunala bolag i Gävle bakläxa.

Det handlar om en offentlig upphandling från förra året, gällande ventilationsarbeten i Gävle där det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter och Gavle Drift och Service stod som upphandlande myndigheter med Inköp Gävleborg som ombud.

Läs mer: Ratat företag fick rätt om upphandling

I november 2017 beslutade Gävle kommun att inte anta ett anbud från Triennium Fastighetsentreprenad AB med motiveringen att anbudet på 350 kronor per timme var ”onormalt lågt”.

Triennium vände sig då till Förvaltningsrätten i Falun och pekade på att det näst lägsta anbudet var 365 kronor per timme, det vill säga bara 4 procent högre än bolagets, och anbudet därefter 370 kronor, det vill säga endast 5 procent högre.

”Det är fråga om mycket små skillnader. Det var enbart bolagets anbud som myndigheterna bedömde vara onormalt lågt”, menade Triennium i rätten och påpekade att man haft uppdraget i fyra år och uppnått hög lönsamhet.

Företaget betonade att man verkar i fastighetsbranschen, med lägre löner än i byggbranschen, som ligger cirka 11–13 procent högre.

Inköp Gävleborg menade att ”det är ett faktum att kompensation av underprissatta anbud är frekvent förekommande inom byggbranschen”.

– Vi driver sen länge ett systematiskt arbete för att motverka fenomenet onormalt låga anbud. Ju lägre pris desto större risk är det att en leverantör tar igen det på annat sätt, till exempel genom att lägga på timmar, säger Daniel Turås, upphandlare på Inköp Gävleborg, som menar att arbetet har gett effekt.

Vi får in fler anbud där priserna ligger på en sundare nivå. Vi lyfter frågan och beställare ses som en seriös beställare som inte accepterar leverantörer som lägger sig på för låga nivåer, säger han och pekar på att samma upphandling avbrutits en gång tidigare, i brist på konkurrens efter att flera anbud förkastats.

Förvaltningsrätten gick på Inköp Gävleborgs linje och avslog Trienniums ansökan om överprövning.

Men Kammarrätten i Sundsvall river nu upp domslutet som rätten anser strider mot principen om likabehandling. Trienniums anbud ska därmed prövas på nytt, menar Kammarrätten och påminner om att ett anbudspris som är onormalt lågt ska ligga väsentligt under marknadspriset eller övriga anbud.

Kammarrätten konstaterar också att de upphandlande myndigheterna inte har lämnat någon närmare förklaring till hur man kommit fram till att 350 kronor per timme är onormalt lågt.

Carl Wiktorsson, vd på Fastighetsentreprenad AB Triennium, avvaktar med kommentarer tills domen vunnit laga kraft.

Inköp Gävleborg överväger att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen.