Logga in

VVS-montör fick inte elbehörighet

Publicerad
23 mar 2018, 13:00

Valter Hagström, 31-årig VVS-företagare i Vaggeryd, ville ha begränsad elbehörighet, men stoppades av myndigheterna.

Först avslog Elsäkerhetsverket  VVS-montören Valter Hagströms ansökan om behörighet som elinstallatör (begränsad behörighet BB3, branschanpassad).

Myndigheten motiverade avslaget med att 31-åringens utbildning på dåvarande Energiprogrammet VVS- och kylteknik, numera VVS- och fastighetsprogrammet, inte var tillräcklig för elbehörighet.

– Det är ytterst beklämmande att man går tre år på gymnasiet och läser de kurser man tror behövs och så räcker inte det, säger Valter Hagström till VVS-Forum.Han driver ett eget VVS-företag sedan 2011.

Men Elsäkerhetsverket anser att Valter Hagström behöver komplettera med utbildning i Elkraftteknik för att uppfylla kraven i 1 kapitlet, paragraferna 6 och 11 i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Läs mer: Därför behöver många VVS-företag anmäla sig

Då överklagade Valter Hagström till Förvaltningsrätten i Karlstad. Han menade att Elsäkerhetsverket hänvisade till fel kunskaps- och färdighetskrav, nämligen BB1 (numera B) för begränsad behörighet.

”Behörighet BB3 (numera B) är en väsentligt enklare grad av behörighet”, menade Valter Hagström i rätten och pekade dessutom på att Elsäkerhetsverket ska pröva kraven för behörigheten BB3 (numera B) i varje enskilt fall.

Valter Hagström har även godkända gymnasiebetyg i Elkompetens A och Ellära A, vilket till och med gäller för BB2-behörighet (numera B), enligt Skolverket.

Därtill har han godkända betyg i Ellära B och Växelström trefas.

De fyra betygen ger sammantaget 200 poäng, jämfört med Elkraftteknikkursens 100 poäng.

”Då jag bor och verkar mycket på landsbygden är det av yttersta vikt för min verksamhet att jag får byta ut befintliga trefasmotorer till exempel vid reparation av mjölkbönders vattenförsörjningspumpar.”

Nu brukar hans pappa, som är utbildad elektriker, vara med och se över elarbetena. Om inte pappan kan så får Valter Hagström ringa efter en elektriker.

Att behöva vänta på elektriker medföra rejäla bekymmer för hans kunder. Han har alla former av kompetens och färdighetscertifieringar inom el- och VVS-branscherna, menade Valter Hagström.

Men Förvaltningsrätten i Karlstad höll inte med och menade att det saknas betygshandlingar för Elkraftteknik.

Handlingarna visar inte heller att VVS-företagaren kan ”utföra uppsättning och flyttning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar i befintlig gruppledning”, ansåg Förvaltningsrätten.

Ett undervisningsråd vid Skolverket har gjort bedömningen att 31-åringen ”har mer teoretisk kunskap i ellära än vad som krävs och mindre praktisk kunskap förvärvad inom utbildningen när det gäller att montera ljusarmaturer, elkopplare och eluttag”.

Gymnasiechefen på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping, där Valter Hagström studerade till VVS-montör, har också skickat en inlaga till Förvaltningsrätten som bekräftar Valter Hagströms studiemeriter.

Men Förvaltningsrätten avslog ändå överklagandet och menade att Elsäkerhetsverket har haft skäl för att avslå Valter Hagströms ansökan.

Valter Hagström har inte brytt sig om att överklaga till Kammarrätten.

– Nej, jag lägger inte mer energi på det här.