Logga in

Så ska nyanlända VVS:are få jobb

Publicerad
22 feb 2018, 09:43

Samtidigt som VVS-branschen skriker efter arbetskraft finns nyanlända personer med kompetens inom VVS som kommit till Sverige. De ska nu fångas upp i Installatörsföretagens särskilda satsning.

Installatörsföretagen (IN) har fått två miljoner kronor från Arbetsförmedlingen för att underlätta nyanländas etablering inom VVS-branschen.

De nyanlända som väljs ut ska ha yrkeserfarenhet från VVS-branschen och/eller vara VVS-utbildade. Ofta måste utbildningen kompletteras och valideras genom ett branschprov.

Bakom statsbidraget finns yrkesintroduktionsavtalet som tecknades med Byggnads för snart ett år sedan.

Läs mer: Stor brist på arbetskraft

– Personer som har den kompetens som en svensk får efter tre år på VVS- och fastighetsprogrammet ska naturligtvis kunna anställas av våra medlemsföretag.  Ett viktigt verktyg är  ett praktiskt yrkesprov som vi ska utveckla, säger Pär Lundström, expert på yrkesutbildning på Installatörsföretagen.

Även svenskar som har lärt sig yrket på andra sätt än genom VVS- och fastighetsprogrammet ska kunna genomföra det praktiska yrkesprovet.

Förmågan att faktiskt kunna utföra en arbetsuppgift är det centrala.

Läs mer: Han prisas som Årets nybyggare

– Vi planerar att utveckla språk-appen Lingio. Under 2017 skapade vi en  elteknisk del i appen med 17 000 eltekniska begrepp och i år kommer vi att utveckla riktiga  VVS-dialoger och ordlista, både med facktermer och slang.

Följande VVS-yrken är aktuella i projektet för nyanlända VVS-montörer: sprinklermontör, VVS-montör, industrirörmontör, isoleringsmontör, kylmontör, isoleringsplåtslagare, ventilationsmontör.

Läs mer: ”Installationsbranschen har ansvaret för att attrahera kvinnor och nyanlända”

Närmast väntar anställningen av en projektledare som ska leda den riksomfattande satsningen, där även IN:s företagsrådgivare är inblandade.

– De informationsinsatser som genomförs och valideringsmodeller som utvecklas kommer att gynna alla som är intresserade av VVS-branschen, säger Pär Lundström.

Förutom kompetent arbetskraft kommer medlemsföretagen också ha bättre tillgång till vuxenutbildning och arbetsförmedling.

2017 gjorde IN en likartad satsning för elektriker, där 400 nyanlända elektriker fick jobb inom ett år.