Logga in

Ratat företag fick rätt om VS-upphandling

Publicerad
15 feb 2018, 12:51

Det lilla VVS-företaget ansågs inte uppfylla kraven när Statens Fastighetsverk (SFV) upphandlade om VS-projekt mitt i centrala Stockholm. Men nu har Förvaltningsrätten i Stockholm beslutat att upphandlingen måste göras om.

Fallet ligger just nu hos Kammarrätten i Stockholm där SFV begärt prövningstillstånd. SFV menar att Förvaltningsrätten misstolkat en EU-dom om när yrkeskunskaper har betydelse i upphandlingen.

– Det handlar om en blankett med kontaktuppgifter som vi tidigare redan hade uppgett, som vi inte skickat med. Jag tror inte att Kammarrätten ger prövningstillstånd. Upphandlingen måste göras om, menar Lars Lindh, ägare till S:t Eriks VVS Konsult & Installation i Huddinge, som hade det fjärde billigaste anbudspriset.

Det är Lars Lindhs företag med fyra anställda och en omsättning på 13 miljoner kronor som blev ratat i den första upphandlingsomgången.

Läs mer: Tar strid för RSK-numren

Ordervärdet i upphandlingen är cirka 20 miljoner kronor under de två första åren.

Företagen som vann upphandlingen i detta första skede var Bengt Johansson Rör AB i Luleå (närmare hundra anställda och 38 miljoner kronor i omsättning), Radiator VVS AB (325 anställda och närmare en halv miljard kronor i omsättning) och Effektrör AB, som ingår i Björnbergsgruppen i Stockholm.

– Vi tycker inte att vi är för små i sammanhanget, vi tar in folk vid behov, säger Lars Lindh och tillägger att man har haft avtal med SFV angående andra uppdrag.

En av nyckelfrågorna i Förvaltningsrättens dom är om yrkeserfarenhet ska ha någon betydelse vid rankingen eller om det enbart är ”lägsta pris” som gäller.

Formuleringen att yrkeserfarenhet i synnerhet gäller ”intellektuella tjänster” i en EU-dom från 2013 tolkas helt olika av Förvaltningsrätten och SFV.

Läs mer: Så ska konsten bevaras

”Den nu aktuella upphandlingen avser inte intellektuella tjänster utan VS/rörarbeten”, menar Förvaltningsdomstolen, som anser att SFV:s förfarande därmed strider mot de grundlägande principerna i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

I en sex sidor lång inlaga till Kammarrätten skriver SFV bland annat så här:

”SFV menar att det måste vara tillåtet att utvärdera offererad arbetsledares erfarenhet och yrkeskunskaper. /…/Förvaltningsrättens bedömning innebär en markant inskränkning i vilka möjligheter man har att beakta kvaliteten på den offererande organisationen som en del av utvärderingen och innebär, om bedömningen skulle stå sig i högre instanser, att fler upphandlingar skulle komma att upphandlas enbart med kriteriet lägsta pris.”