Logga in

Inget bidrag för byte av blandare

Publicerad
15 dec 2017, 06:00

Trots att den 65-åriga kvinnan lider av svår ledgångsreumatism nekades hon bidrag för att byta till en tillgänglighetsanpassad köksblandare.

Att byta köksblandare till en med förlängd spak ger inte rätt till bostadsanpassningsbidrag, eftersom det ”inte rör sig om någon speciell eller tekniskt komplicerad åtgärd”. Det slog Kammarrätten i Göteborg fast i en dom nyligen.

En 65-årig kvinna i Göteborg, som lider av svår ledgångsreumatism och har belastnings- och rörelsesmärtor, har tidigare beviljats bidrag för byte av blandare.

Hon har läkarintyg på att hon lider av reumatoid artrit och kraftigt nedsatt handfunktion, samt nedsatt rörlighet i axlar och armbågar.

Så mycket sparar snåla blandare

Men Kammarrätten avslår kvinnans begäran om bostadsanpassningsbidrag och anser att bytet handlar om ”en reparation i form av normalt bostadsunderhåll”.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, däribland blandare, för den funktionshindrade.

Domstolen anser att det inte heller kan vara ”normal boendestandard att ha en blandare med förlängt handtag i köket”.

Tillgängligheten släpar efter

Samtidigt pekar rätten på att ”det går att beställa blandare med förlängd spak. Väljer man att köpa en blandare utan en förlängd spak är det inte komplicerat för en rörläggare att byta till en längre spak. Allt finns att köpa i välsorterade VVS-butiker eller hos VVS-installatörer”.

Den lägre instansen, Förvaltningsrätten, gick dock på kvinnans linje och menade att byte av en blandare inte kan jämställas med en reparation.

Den 65-åriga kvinnan har lämnat in ett intyg från ett VVS-företag som anser att blandaren är i så dåligt skick att den måste bytas.

Blandare med stil och miljötänk

Men Kammarrätten anser inte att den reumatiska kvinnan har rätt till det sökta bidraget.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.