Logga in

Besiktningsman utan personligt ansvar

Publicerad
6 dec 2017, 11:36

En besiktningsman missade flera allvarliga fel i bland annat det nybyggda husets två badrum. Så här gick det till när besiktningsmannen klarade sig undan straff i både tingsrätten och hovrätten.

Vid slutbesiktningen av en nyproducerad fastighet i Järna i Södertälje 2008 missade den då 68-åriga besiktningsmannen flera allvarliga fel i våtutrymmena. Fastigheten såldes därefter två gånger och det var vid den andra försäljningen 2009 till ett gift par som felen uppdagades.

Bakfallen ska utredas

Entreprenören som byggt huset gick senare i konkurs.

”Vårdslösheten har bestått i att XX inte utfört slutbesiktning på det sätt som krävs av en certifierad besiktningsman”, anser byggherren.

Besiktningsmannen menar att han inte varit vårdslös, tvärtom har ”besiktningen utförts med den aktsamhet och noggrannhet som har erfordrats”. Den nu 77-åriga besiktningsmannen hävdar att felen som upptäckts i våtrummen varit dolda och hade krävts ”ingrepp” för att upptäckas vid slutbesiktningen.

”Vid denna besiktning har golvbrunnarna och lutningen varit dolda under fasta installationer eller så har golvbrunnarna varit fyllda med skräp”, påpekar 77-åringen.

Bakfall på NKS kostar miljoner

Följande brister missade besiktningsmannen vid den första besiktningen, slutbesiktningen, enligt byggherren:

  • Klämringar saknades i golvbrunnarna.
  • Det fanns ingen golvbrunnsduk i avloppen.
  • En toalett var felmonterad.
  • Golven hade bakfall i två av badrummen.
  • Fel på golvvärmen.
  • Fel på garageporten.

Våtrummen fick byggas om på grund av felen.

Tvisten mellan den första fastighetsägaren/säljaren och makarna slutade i en förlikning där säljaren betalade en halv miljon kronor. Byggherren skulle enligt en ansvarsförbindelse stå för den första fastighetsägarens kostnader med anledning av felen och betala 855 000 kronor till honom.

Byggherren krävde besiktningsmannen på beloppet, men yrkandet underkändes då Stockholms tingsrätt menade att besiktningsmannen varit utan ansvar eftersom det var hans företag som tecknat avtalet.

Hotfull hantverkare gjorde allvarliga fel vid badrumsrenovering

Svea Hovrätt går på tingsrättens linje och menar att det är byggherren inte lyckats bevisa att avtal ingåtts med besiktningsmannen personligen.

Byggherren ”har inte påstått att det finns omständigheter som skulle kunna väcka ett ansvarsgenombrott. Det finns inte heller i övrigt skäl att ålägga besiktningsmannen ett personligt ersättningsansvar”, skriver hovrätten i sitt domskäl.

Byggherren döms därför att betala besiktningsmannens rättegångskostnader på drygt 155 000 kronor.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.