Logga in

Gäller avsteget från AB 04?

Publicerad
31 okt 2017, 15:30

Gäller avsteg från de allmänna bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader i AB 04?

Hanna D. Schöld, entreprenadjurist på Installatörsföretagen svarar.

FRÅGA: Vi har en pågående entreprenad åt en byggare. I de administrativa föreskrifterna fanns ett avsteg från en fast bestämmelse i AB 04, men avsteget stod inte med under AFC.111.

Vi har hört att det måste finnas en hänvisning till avsteget under koden för att det ska gälla och därför räknade vi inte med det i anbudet. Byggaren menar nu att avsteget visst gäller, eftersom de även har skrivit in det i kontraktet.

Gäller avsteget från AB 04?

SVAR: Frågan har att göra med rangordningsregeln i kapitel 1 § 3 AB 04.

Om det finns motstridiga uppgifter/villkor i kontraktshandlingarna, kan man med hjälp av rangordningsregeln avgöra vilket av dem som ”vinner” över det andra.

Hur visa att priset är skäligt vid löpande räkning?

”Eftersom kontraktet ligger högst upp i rangordningen, är ni bundna till det som står där. Det innebär att om avsteget står med i kontraktet så gäller det, även fast det inte var upptaget under AFC.111 i de administrativa föreskrifterna.” 

Hanna D. Schöld, entreprenadjurist på Installatörsföretagen

Av punkt 1 – 3 i rangordningsregeln framgår att kontraktet ligger högst upp. Därefter kommer ändringar från AB 04 som är upptagna i en sammanställning i de administrativa föreskrifterna (AFC.111). Sedan kommer AB 04.

Utdömd pelletspanna 

Eftersom kontraktet ligger högst upp i rangordningen, är ni bundna till det som står där.

Det innebär att om avsteget står med i kontraktet så gäller det, även fast det inte var upptaget under AFC.111 i de administrativa föreskrifterna.

Därför är det viktigt att ni alltid läser igenom kontraktet innan det skrivs under, annars riskerar ni att bli bundna till sådant som ni inte har tagit höjd för i anbudet.

Otät toa gav monsterräkning

Om avsteget inte hade stått med i kontraktet hade det däremot, enligt rangordningen, behövt stå under AFC.111 för att gälla i stället för den fasta bestämmelsen i AB 04.

Hanna D. Schöld, affärs- och entreprenadjurist på IN.

 

 

Hanna D. Schöld är entreprenadjurist på Installatörsföretagen.