Logga in

”Timell sa fel om värmepump i Fuskbyggarna”

Publicerad
8 sep 2017, 13:46

Nej, Martin Timell, en luft/luftvärmepump kan inte sprida mögel även om utedelen är placerad i en fuktskadad krypgrund.

Det är VVS-branschens samlade svar till TV-profilen Martin Timell som i TV4-programmet Fuskbyggarna pekar ut en värmepump som spridare av mögelsporer.

Premiär för TV-serie om byggfusk i kväll

VVS-Forum vände sig till branschexperten Hans Söderström på Installatörsföretagen (IN).

Kan en värmepump sprida mögel?

Hans Söderström, Installatörsföretagen

– Svaret är nej! Om man följer montageanvisningarna och sköter driften enligt instruktionerna så bör det inte ske. Men det kan ju, precis som med allting, uppstå fuktansamlingar som kan ge mögeltillväxt, säger Hans Söderström.

 

Luftvärmepump gör krypgrund fuktigare

Han hänvisar till företaget Ljungby Fuktkontroll och Sanering som på sin hemsida har ett långt resonemang om luft/luftvärmepumpar och mögel. Dock handlar det inte om spridning av mögelsporer från utedel till innedel, utan om mögel på grund av kondensvatten.

Morgan Willis, Svenska kyl- och värmepumpföreningen

Även Morgan Willis, teknisk expert på värmepumpar, på Svenska kyl- och värmepumpföreningen dömer ut Martin Timells påstående.

– Nej det kan verkligen inte stämma! Martin Timell verkar vara av uppfattningen att en luft/luftvärmepump tar in luft från utedelen till innedelen, vilket inte är fallet. Värmen förs in medelst ett köldmedium i ett slutet system, säger Morgan Willis och tillägger:

– Man kan naturligtvis ifrågasätta placeringen av utedelen i krypgrunden (beror lite på vad syftet med värmepumpen i det här fallet är), men några mögelsporer förs definitivt inte in i huset. 

Utmanar på värmepumpmarknaden

I Facebook-gruppen Rörmokare utan gränser pågår en het debatt om Martin Timells uttalande om att en värmepump kan sprida mögelsporer, är rätt eller fel.

”Kan någon förklara hur man kan flytta möglig luft med hjälp av en värmeväxlare och vätska/gas?” undrar en debattör retoriskt.

En annan person skriver: ”De som bodde där sa ju att det kom in dålig lukt från pumpen, där av att den var avstängd. Stämmer inte det?”

Och får följande svar: ”Nej, det stämmer inte. Förutsatt att inget har krupit in och dött i innerdelen är det helt omöjligt. Det är två separata komponenter som förbinds med vätska i ett slutet system.”

Boken om fukt och mögel skrevs av rötskyddsintressenter

Det finns dock många som pekar på att Fuskbyggargänget gör husägarna en välgärning, bland annat genom att installera FTX-installation och åtgärda fuktproblem.