Logga in

Så påverkar budgeten VVS-branschen

Publicerad
19 sep 2017, 22:12

HÖSTBUDGET 2017. Flera satsningar med bäring på installationsbranschen finns med i regeringens höstbudget som presenteras i dag.

Totalt innehåller höstbudgeten reformer för 40 miljarder kronor som presenteras i dag. 

Kompetensbristen, eller bristen på rätt utbildad arbetskraft, är en av de stora frågorna i regeringens höstbudget. För samtidigt som ekonomin växer har många företag svårt att hitta utbildad arbetskraft, vilket bromsar tillväxten.

Dessutom måste fler utrikesfödda snabbare komma in på arbetsmarknaden, anser regeringen som presenterar reformer på 4,3 miljarder kronor ”för att alla som kan jobba ska jobba”.

VVS-företag tvingas tacka nej till uppdrag

Satsningen innehåller bland annat 18 000 fler platser på Kunskapslyftet, CSN-lån till körkort för långtidsarbetslösa och bonus till kommuner som anställer personer långt utanför arbetsmarknaden.

Regeringen pekar på att tillväxten bromsas då omkring 350 000 personer går arbetslösa, samtidigt som det finns 100 000 lediga jobb.

Flermiljardsatsningen rör investeringar i utbildning och kompetens, bättre etablering och matchning samt investeringar för att underlätta för företagare att växa och anställa.

För att motverka bristen på utbildad arbetskraft satsar regeringen drygt 400 miljoner på regionala Yrkesvux, vilket ger 6 750 nya statliga utbildningsplatser.

Som VVS-Forum tidigare skrivit om satsar regeringen på fler utbildningsplatser inom Yrkeshögskolan. Förslaget syftar till en bättre kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden.

Det ger fler människor möjlighet att vidareutbilda sig inom ett yrke eller omskola sig till ett nytt yrke.

Yrkeshögskolan får 1 100 nya platser 2018. Fullt utbyggt 2022 innebär förslaget dock en ökning med nästan 14 000 nya platser. Yrkeshögskoleutbildningar utbildar till exempelvis VVS-ingenjör.

VVS-montörer ska kunna plugga på universitetet

Regeringen gör en utbyggnad av ingenjörsutbildningar, där 20 miljoner kronor satsas 2018 och till 2023 ska satsningen totalt vara uppe i 160 miljoner kronor. Det motsvarar 1 600 nya utbildningsplatser.

VVS-Forum har också skrivit om ”växa-stödet”, som innebär att den sänkning av arbetsgivaravgifterna som redan i dag gäller för enskilda företagare utvidgas.

Regeringen föreslår nu att stödet även ska omfatta aktiebolag som inte har någon anställd, eller endast en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.

Utgiftsområde 18 i budgeten, där många av de bostadsrelaterade förslagen ingår, uppgår till totalt 6,9 miljarder kronor för 2018. Det är en ökning jämfört med tidigare som främst beror på nytt bidrag till radonsanering och stöd för innovativt och hållbart byggande.

1,2 miljarder kronor ska gå till landsbygden genom ”Hela Sverige”-satsningen som bland annat innehåller gröna jobb, företagande och utbildning.

VVS-Forum har tidigare skrivit om den omdiskuterade höjda beskattningen på ISK-sparande (investeringssparkonto) och kapitalförsäkring som trots detta finns med i budgeten.

Så hanterar du ISK-skatten

Inför 2018 satsar regeringen totalt 5 miljarder kronor på klimat och miljö. Bland vinnarna finns ägare av elbilar och presumtiva ägare av elcyklar.

150 miljoner kronor i budgeten går till fler laddstolpar för elbilar samt 350 miljoner kronor till privatpersoner som köper elcyklar, som kan få en elfordonpremie för köp av elcykel eller elmoped.

– En elcykel eller en elmoped erbjuder ett alternativ på längre distanser än vad en cykel gör. Den som inte är fysiskt tränad och behöver lite hjälp på uppförsbackar kanske avstår från att köpa bil och i stället köper en elmoped, har klimatminister Isabella Lövin (MP) sagt i en intervju med Sveriges Radio.

Det statliga stödet till energi- och klimatrådgivning förlängs och förstärks. Investeringsstödet till solceller höjs under 2017 med 200 miljoner kronor och förstärks med 525 miljoner under 2018. Stödnivån höjs till 30 procent, från dagens 20 procent för hushåll.

Miljöbilspremien höjs till 60 000 kronor, samtidigt som fordonsskatten för bilar som släpper ut höga halter koldioxid får höjd skatt. I det nya förslaget gäller dock fordonsskatten bara för nya bilar.

Samtliga län ska ha regionala exportcentra så att företag runt om i hela landet ska kunna nå fler kunder på världsmarknaden. Därutöver ges även ett stöd för industrin på regional nivå, främst med fokus på digitalisering.

Samtidigt görs en investering för att förbättra internet i glesbygd genom en höjd miniminivå för dem med sämst internetuppkoppling. Regeringen tillför också 200 miljoner kronor till Norrlandsfonden för att erbjuda marknadskompletterande lån till företag i norra Sverige.

Här är några andra förslag saxade ur höstens budgetproposition:

  • En ny myndighet för arbetsmiljökunskap har placerats i Gävle och inleder sin verksamhet den 1 juni 2018. 18,8 miljoner kronor avsätts för myndigheten som byggs upp successivt och blir fullt utbyggd 2020.
  • Skyddet i A-kassan stärks genom att karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen sänks från sju till sex dagar. 30 miljoner kronor avsätts för 2018, följt av 60 miljoner kronor för 2019.
  • Dessutom får fackföreningsmedlemmar skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året (förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor/år). Förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2018.