Logga in

Faktagranska Fuskbyggarna

Publicerad
10 sep 2017, 16:04

TV-profilen Martin Timell är snickare. Men han har inte vidareutbildat sig till VVS- eller kylmontör och det är kanske därför han sa fel om värmepumpar i TV4-programmet Fuskbyggarna. 

”Om det finns mögel här nere får ni in mögel i huset”, säger Martin Timell i Fuskbyggarna och pekar på värmepumpens utedel som placerats i husets fuktskadade krypgrund.

”Timell sa fel om om värmepump i Fuskbyggarna”

Placeringen kan verkligen diskuteras, värmepumpens förångare bidrar till att problemen i krypgrunden förvärras. Förångaren kyler luften och höjer därmed den relativa ånghalten och ger ytterliga bättre förhållanden för biologisk tillväxt. Med en kallare krypgrund ökar dessutom värmeförlusterna genom husets golvbjälklag.

Men en luft/luftvärmepump kan inte sprida mögel, även om förångardelen är placerad i en krypgrund med svartmögel.

Det går inte rent tekniskt eftersom en värmepump består av separata komponenter, där värmen tas upp i förångaren och förs via ett köldmedium i ett slutet system till innerdelens kondensor, där värmen frigörs.

Värmen transporteras, ja, men mögelsporer kan helt enkelt inte föras in i huset genom värmepumpen. Utedelens fläkt kan möjligtvis virvla runt mögelsporer och dålig luft i krypgrunden.

Utmanar på värmepumpmarknaden

Trots detta upprepas budskapet att värmepumpen sprider mögelsporer inte mindre än sex gånger i programmet.

Det är naturligtvis bra att branschens experter dömer ut påståendet om mögelspridning i VVS-Forum, men skadan är redan skedd med tanke på Fuskbyggarnas stora genomslag.

”Boken om fukt och mögel skrevs av rötskyddsintressenter”

I stället kunde programledningen ha konsulterat experter på värmepumpar innan programmet sändes. Det är bara att hoppas att man lär av misstagen och anlitar kunnigt fackfolk i VVS-frågor framöver.

Då skulle Fuskbyggargänget göra husägarna en lika stor välgärning, som man gör i dag när det gäller åtgärdandet av fuktproblem genom FTX-installationer.

Jan Fredriksson