Logga in

Hållbar teknik i Vallastaden

Publicerad
16 aug 2017, 11:16

Snart ska det nya bostadsområdet Vallastaden i Linköping vara klart för att visas upp i det som ska bli Sveriges största bo- och samhällsmässa någonsin.

Intill Linköpings Universitet och Mjärdevi Science Park växer nu Vallastaden fram. En tät och varierad stadsbebyggelse, endast 10–15 minuters cykelavstånd från centrala Linköping.

Simon Helmér, vd på Linköpingsexpo.

– Projektet föddes 2012. Bakgrunden är att Linköping är en väldigt teknisk stad, vi har flygplan, JAS, Saab, vi har Tekniska högskolan. Men vi gör mycket annat spännande med teknik och vi vill göra något annat. Då föddes tanken att göra ett stadsbyggnadsprojekt med nationell och internationell höjd och det ska sluta i en bomässa, berättar Simon Helmér, vd på Linköpingsexpo.

Supereffektivt hus invigt

Mitt i stadsdelen ligger arkitektbyrån Omniplans projekt iValla – ett flerbostadshus av trä som ska vara långsiktigt hållbart genom att vara extremt flexibelt.

”Det allra största problemet när hus ska byggas brukar vara installationerna, schakt på fel ställen och att det inte går att komma åt exempelvis ventilation eller elledningar.”

Staffan Schartner, Omniplan.

Staffan Schartner, Omniplan.

– Idén med huset är att om man ska göra något som är hållbart så måste man göra något som framtiden kan och vill behålla. Huset måste vara robust i konstruktionen så att det kan behållas och kompletteringarna på huset ska kunna bytas ut och förändras. Det allra största problemet när hus ska byggas brukar vara installationerna, schakt på fel ställen och att det inte går att komma åt exempelvis ventilation eller elledningar, förklarar Staffan Schartner, arkitekt på Omniplan.

Byggstart för innovationsprojekt i Göteborg

Därför har väl tilltagna vertikala schakt i placerats vardera änden av huset. Även trapphuset och hissen ligger utanför själva huskroppen för att inte vara i vägen. På våningsplanen ligger installationerna under ett öppningsbart installationsgolv, bjälklagshöjden är cirka 800 mm. Det innebär att badrum, kök och annat som kräver anslutningar till rör och kanaler kan placeras var som helst i lägenheten.

– För att kunna utnyttja flexibiliteten är badrummen prefabricerade och kan flyttas omkring i lägenheten. Med hantverkarhjälp ska det vara ganska lätt att göra det, säger Staffan Schartner.

Fasaderna ska också vara flexibla med sektioner i fyra olika storlekar som kan bytas mot fönster eller panel.

Här ska installationerna vara osynliga

Vallastadens infrastruktur byggs också för att vara hållbar. Alla markförlagda ledningar, el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug, finns i ett patentsökt, prefabricerat kulvertsystem. Kulvertens diameter är 2,5 meter och ska ge bra arbetsmiljö för drift- och underhållspersonal, trots det tar lösningen mindre plats än traditionell förläggning. Livslängden ska vara minst 100 år och därför kan mer mark bebyggas och gator ska sällan behöva grävas upp för underhåll. I Vallastaden finns 1 800 meter kulvertar.