Logga in

Fick bergvärmen gratis

Publicerad
28 aug 2017, 14:06

Ett VVS-företag i Norrbotten väckte talan mot en fastighetsägare om betalning för installation av bergvärme. Men kravet avslogs eftersom mannen saknade fullmakt från ägaren, som är hans fru. Det har Hovrätten för övre Norrland nyligen beslutat.

Det var vid årsskiftet 2011/2012 som det norrbottniska VVS-företaget installerade bergvärme i en fastighet i Norrbotten, men ägaren betalade aldrig fakturan på 235 000 kronor. Bolaget väckte då talan mot husägaren vid Haparanda tingsrätt i mars 2017.

Får rotavdrag för reparation av värmepump

Ägaren, det vill säga frun i familjen, hänvisade till att det var hennes make som beställt bergvärmen, vilket innebär att det enligt henne var han som var avtalspart.

Haparanda tingsrätt höll med om resonemanget och förtydligade att den som påstår sig stå i ett avtalsrättsligt förhållande med någon annan måste kunna bevisa att det förhåller sig så.

Ag stoppar avlopp på Orust

Det är alltså VVS-företaget som har bevisbördan för att bolaget ingått avtalet med ägaren. Tingsrätten ansåg att maken därmed inte agerat som ombud för ägaren. Fastighetsägaren, mannens fru, blev därför inte bunden av avtalet om installerad bergvärme.

Påståendet om en betalningsskyldighet för ägaren på grund av att hon har gjort en obehörig vinst framstår ”som ren lappri”, enligt tingsrätten som avslog kravet från VVS-företaget. Hovrätten för övre Norrland fastställer nu tingsrättens dom.

– Det är ett olyckligt beslut som vi sannolikt kommer att överklaga. De har fått bergvärmeanläggningen gratis, vilket också har gett dem en betydande ekonomisk vinning som borde ha gett bolaget ersättning för obehörig vinst, säger advokat Rune Bäcklund som företräder VVS-företaget.

– Ägaren till bolaget, som gjorde upp avtalet om bergvärme, har avlidit. Därför blir det svårare att visa att mannen agerat som ombud. Man har inget att sätta emot berättelsen från beställaren, menar Rune Bäcklund, som anser att det också är helt fel att inte domstolen räknat bergvärmen som en del av byggnaden, det vill säga som fast egendom. 

VVS-tillverkare i misstänkt kartellhärva

Domen har inte vunnit laga kraft (kan överklagas till Högsta domstolen till och med den 18 september).