Logga in

Vart fjärde byggföretag fuskar

Publicerad
21 jun 2017, 22:14

En av fyra arbetsgivare i byggsektorn fuskar ”för att företaget ska överleva”, visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har intervjuat 3 200 arbetsgivare inom offentlig och privat sektor runtom i landet.

”Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka.”

Kicki Höök, Arbetsmiljöverket

– Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka, säger Kicki Höök, som leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Så fuskade de till sig 9 miljoner kronor med rotavdrag

Arbetsmiljöverket konstaterar att bygg- och transportbranscherna sticker ut. Undersökningen visar att var fjärde arbetsgivare inom de branscherna har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken.

Razzior avslöjar stora brister i skyddsutrustning

I övriga branscher är det var femte som ger detta svar. Resultaten för byggbranschen bygger på svar från drygt 800 chefer i högre position, exempelvis vd.

Fyra av tio arbetsgivare bedömer också att upptäcktsrisken är låg vid fusk. Det handlar om att betala svarta löner, bryta mot regler om arbetsmiljö, låta arbetstagare arbeta för mycket övertid samt arbetstagare utan giltigt svenskt arbetstillstånd. 

Hårdare tag mot fusk på bygget

– Undersökningarna visar att ökad kontroll behöver gå hand i hand med information om konsekvenserna för individen, företaget och hela samhället att inte följa regler, säger Kicki Höök.