Logga in

Byggvarudeklaration för installationsprodukter

Publicerad
2 jun 2017, 11:17

Nu finns byggvarudeklaration också för installationsprodukter. Bakom den står leverantörerna och grossisterna inom el, VS och VA.

Byggvarudeklaration för installationsprodukter, iBVD, ska göra det enklare att tillhandahålla underlag till miljöbedömningssystemen, exempelvis Byggvarubedömningen och Sundahus. Med iBVD ska det vara möjligt att deklarera materielinnehåll och resurs- och miljöpåverkan under produktens livscykel, oavsett var i värdekedjan informationen efterfrågas. Det ska också vara enkelt för leverantörer att fylla i relevant information för installationsprodukter och det ska finnas stöd för att underlätta inmatning.

Läs mer: Ny digital byggvarudeklaration kom i början av 2016

En av de som medverkat i arbetsgruppen för iBVD är Dennis Klangebo, utvecklingsingenjör på FM Mattsson Mora Group.

– Med iBVD får vi ett verktyg där all relevant information finns med och där branschen tillsammans utvecklar lösningen, inklusive vägledning anpassat för respektive sortiment. Det kommer att underlätta arbetet med att samla in och dokumentera informationen för oss i tillverkarledet, säger han i ett pressmeddelande.

iBVD använder så långt som möjligt etablerade begrepp för att alla ska kunna tolka informationen på samma sätt. Exempelvis används ämneslistor för kemiska ämnen och legeringar med koppling till CAS/EG-nummer och kandidatlistan.

Informationen i iBVD ska vara tillgänglig via branschernas artikelnummersystem, RSK-nummer (VVS) respektive E-nummer (el).

– Att kunna koppla informationen mot beställningsbara artiklar även inom det här området är ett stort steg framåt, säger Sverker Skoglund, vd på branschföreningen SEG Sveriges Elgrossister.

iBVD har tagits fram i samverkan av SEG Sveriges elgrossister, Selcable, Elmateriel Leverantörerna (EL), Svenska Rörgrossistföreningen VVS (RGF) och VVS-Fabrikanternas Råd samt representanter från tillverkande företag och Byggvarubedömningen.