Logga in

Hon styr Bravida

Publicerad
7 mar 2017, 15:58

“Företag vinner på att söka sig utanför de traditionella ramarna”, säger Monica Caneman, 63-årigt styrelseproffs och styrelseordförande i Bravida.

Bravida är det enda installations- och byggföretaget som har en kvinna som styrelseordförande i VVS-Forums granskning.

– Företag vinner på att söka sig utanför de traditionella ramarna. Det är inte bara ledningsnivån som behöver en mix av kompetenser, kön och åldrar, utan genom hela organisationen, säger Monica Caneman.

Förutom Bravida är Monica Caneman styrelseledamot i bland annat SAS, Comhem och Big bag.

Bolag med hög omsättning har en högre andel kvinnor i bolagsstyrelsen i vår kartläggning. Varför ser det ut så?

– Ett publikt bolag som kanske är börsnoterat vidgar ofta synen på vilka kompetenser som krävs. Jobbar man på en större marknad behöver man bredda kompetensen, till exempel inom HR-frågor, strategi, organisation, försäljning och marknadsföring. I mindre företag utgår man ofta från sitt eget nätverk och man vill ha någon som kan branschen i styrelsen. Men den kompetensen finns ju redan i företaget.

Monica Caneman tror att de 17 bolag i VVS-Forums kartläggning som inte har en enda kvinna i styrelsen, missar något väsentligt

Hur ska bolag i mansdominerade branscher få in fler kvinnor i bolagsstyrelser?

– Det handlar om att se över företaget överhuvudtaget, inte bara styrelserna. En bra början är att titta på rekryteringsprocessen. Man måste våga ta steget ut ur den familjära zonen, vidga perspektivet och se över vad en styrelse egentligen ska tillföra, säger hon och pekar på att den kvinnliga styrelserepresentationen ökat på senare tid, tack vare diskussionen som pågår.

Högskolor borde uppmuntra kvinnor som utbildar sig till ingenjörer att rikta in sig mot mansdominerade branscher, menar Monica Caneman.

Regeringens förslag om könskvotering i bolagsstyrelser i Sverige drogs tillbaka vid årsskiftet, när det stod klart att förslaget inte skulle få majoritet i riksdagen. I bland annat Norge och Island är det lag på kvotering till börsnoterade bolags styrelser.

– Grundprincipen måste vara att det är ägarna som beslutar vilka som ska sitta i bolagsstyrelsen, men kvoteringen i Norge och på Island är ingen nackdel, säger Monica Caneman som har erfarenhet av styrelsearbete i bägge länderna samtidigt som hon säger att hon ”är kluven i frågan”.

“Jag går inte omkring och tänker att jag sitter på den här posten för att jag är kvinna, utan att det är min kompetens och erfarenhet som företagen vill ha.”

Monica Craneman, styrelseordförande i Bravida.

Vilket råd skulle du vilja ge bygg- och installationssektorn när det gäller kvinnlig representation?

– Att ägarna frågar sig vad det är de vill ha ut av styrelsen och vilka kompetenser man vill få in i företaget. Det är också viktigt att företaget, för att vara trovärdig, visar på alla nivåer i organisationen, att man menar det man säger när man pratar om jämställdhet och mångfald.

Monica Caneman säger att hon själv aldrig har blivit diskriminerad som kvinna i bolagsstyrelser.

– Jag går inte omkring och tänker att jag sitter på den här posten för att jag är kvinna, utan att det är min kompetens och erfarenhet som företagen vill ha. Det har aldrig varit en nackdel att vara kvinna i näringslivet, tvärtom så finns det företag som aktivt söker efter kvinnor till bolagsstyrelser, säger hon.

– Sen 20 år tillbaka är det mitt yrke att sitta i styrelser. Det är ju ägarna som nominerar kandidater till styrelsen och i Bravidas fall har det funnits en medvetenhet att man vill få in kvinnor i styrelsen, konstaterar hon och tillägger att börsnoterade bolag som Bravida vill ha en ”god blandning av ledamöter både när det gäller kön, ålder och kompetens”.