Logga in

Här skadas vvs-are

Publicerad
29 mar 2017, 07:30

Rör, verktyg och knivar som slinter. Fingrarna är hårt drabbade när vvs-are skadar sig i jobbet.

För isolerings- och vvs-montörer är den mest skadedrabbade kroppsregionen huvud, ansikte och hals. Där sker mer än var femte skada, 22 procent, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Skadorna sker på så många olika sätt att försäkringsbolaget inte kan peka ut någon specifik händelse som särskilt vanlig.

När det gäller fingrar, där 20 procent av skadorna sker, är bilden desto tydligare. Olyckorna uppstår ofta när handhållna verktyg slinter, och många gånger går det riktigt illa. Var femte skärolyckor leder till medicinsk invaliditet. Så här återges några typiska händelseförlopp.

  • 45-årig VVS-montör: Montering av avloppsstam i wc. Skar mig på en plåt. Allvarlighet: Medicinsk invaliditet.
  • 45-årig VVS-montör: Hålsågen fastnade och vred runt borrmaskinen. Allvarlighet: Medicinsk invaliditet.
  • 19-årig VVS-montör: Slant med kniven, avskuren sena i tummen. Allvarlighet: Medicinsk invaliditet.

AFA:s rapport heter Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen och omfattar förutom isolerings- och vvs-montörer även elektriker, byggnadsträarbetare, byggnadsmålare samt personer som jobbar med betong-, bygg och anläggningsarbete. Försäkringsbolaget konstaterar att byggbranschen tillhör de mest skadedrabbade på den svenska arbetsmarknaden. Yrken inom bygg står för cirka 5 procent av de sysselsatta, men cirka 30 procent av alla godkända arbetssjukdomar.

Psykiska diagnoser är däremot mindre vanliga i byggbranschen. För män i andra yrken står de psykiska diagnoserna för 5,3 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. För vvs:arna är motsvarande siffra 3, det lägsta antalet tillsammans med elektrikerna.

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i byggbranschen som helhet. Men för isolerings- och vvs-montörer kommer fallolyckorna på andra plats efter skärolyckorna. Dessa fall sker ofta inomhus och klassificeras som fall i samma plan.

AFA:s rapport baseras på 30 733 olyckor varav 10 259 allvarliga som har inträffat under åren 2010–2015 och 1 089 godkända arbetssjukdomar som har visat sig under åren 2010–2015.