Logga in

Över 60 000 lägenheter påbörjade 2016

Publicerad
16 feb 2017, 13:50

Preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att det påbörjades cirka 63 100 nya lägenheter under 2016. Det är 34 procent fler lägenheter än 2015. 

Dagens bostadsbyggande är det högsta sedan 1990. Enligt bostadsminister Peter Eriksson (MP) har regeringens prioriteringar gett resultat.

Cirka 50 150 lägenheter påbörjades i flerbostadshus under 2016 vilket är 38 procent fler än under 2015. Även småhusbyggandet ökade med 12 950 lägenheter i småhus, 20 procent fler än året före. Till detta kommer även tillskott på 3 750 lägenheter genom påbörjad ombyggnad.

– Regeringens prioritering och kraftansträngning för att fler bostäder ska byggas har gett resultat. Det är en kombination av en aktiv regering, ansvarstagande kommuner, byggbranschen som anstränger sig och en positiv ekonomisk konjunktur som gjort det möjligt att öka byggandet runt om i landet, säger bostadsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Det är i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö ökningen är störst, men även hela riket i stort så har det skett en markant ökning, uppger SCB.

Flest påbörjade lägenheter finns i regionen Stor-Stockholm där det påbörjades 13 576 lägenheter. Men allra störst var ökningen i Kronobergs län där antalet påbörjade lägenheter mer än fördubblades, från 700 år 2015 till 1452 förra året. Andra regioner i landet med stor ökning var Stockholm, 68 procent, Jönköping, 58 procent, samt Uppsala, 52 procent.

Det finns även regioner där siffrorna är negativa. I Örebro minskade antalet med 45 procent och i Västernorrland med 40 procent. I Östergötland minskade antalet med närmare 30 procent.