Logga in

Så vill VVS Företagen lösa lärlingskrisen

Publicerad
27 jan 2017, 11:54

Ansluter till märket: Löneökning måste bli under 1,5 procent.

I dag växlade VVS Företagen och Byggnads yrkanden på Installatörsföretagens kontor i Stockholm.

– Vi ansluter oss till märket, som den konkurrensutsatta industrin sätter, säger Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen och ansvarig för Teknikinstallationsavtalet.

AVTAL 17. I dag fredagen den 27 januari växlade VVS Företagen yrkanden med fackförbundet Byggnads inom ramen för Teknikinstallationsavtalet. I går utväxlades kraven inom byggavtalet. Bägge avtalen löper ut den 30 april.

Anita Hagelin är VVS Företagens representant i avtalsförhandlingarna. Hon hoppas på konstruktiva förhandlingar och bra samordning.

– Vi har stora utmaningar framför oss i och med bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och energieffektiviseringsmål. Det gäller att få till kollektivavtal som stärker företagens konkurrenskraft, som skapar fler jobb och fler ingångar till branschen, men som också framstår som så attraktiva att fler företag och medarbetare vill ansluta sig, säger Anita Hagelin.

Bägge parter har uttryckligen sagt att de vill ha en lugn avtalsrörelse utan konflikter, till skillnad mot den turbulenta avtalsrörelsen förra året med strejk och medlarsamtal.

VVS Företagen ansluter sig till det så kallade märket, som den konkurrensutsatta industrin sätter. Men avståndet mellan fack och arbetsgivare inom industrin är i år stort, något som framkom nyligen i samband med att kraven växlades. Industrifacken kräver 2,8 procents löneökningar i ettåriga avtal medan arbetsgivarna förordar löneökningar som understiger 1,5 procent.

Läs mer: De står långt ifrån varandra

”Enligt uppgift drar sig företagen för att anställa lärlingar eftersom de anser att det är för osäkert. Därför vill vi försöka öka lärlingarnas anställningsbarhet. Detta kan göras dels genom en partsgemensam översyn av utbildningssystemet men också genom att förlänga perioden för provanställning av lärlingar. Vi vill också teckna ett Yrkesintroduktionsavtal med Byggnads.”

Ur VVS-Företagens yrkanden.

Lärlingskrisen, som VVS-Forum skrivit mycket om, finns med i ett av arbetsgivarsidans yrkanden precis som förra året. Så här lyder yrkandet:

”Vi behöver göra det möjligt för företagen att våga anställa fler lärlingar. Det är inte acceptabelt att endast cirka hälften av de elever som går ut VVS- och fastighetsprogrammet får en lärlingsanställning efter gymnasiet. Enligt uppgift drar sig företagen för att anställa lärlingar eftersom de anser att det är för osäkert. Därför vill vi försöka öka lärlingarnas anställningsbarhet. Detta kan göras dels genom en partsgemensam översyn av utbildningssystemet men också genom att förlänga perioden för provanställning av lärlingar. Vi vill också teckna ett Yrkesintroduktionsavtal med Byggnads.”

Läs mer: Robert får ingen lärlingsplats

VVS Företagen vill också ha företagsnära lönebildning genom avtal om lönepotter. ”Allt fler företag ser att lönen motiverar medarbetare och har betydelse för verksamhetens framgång. Vi vill nu komma överens om ett löneavtal med bestämmelser om lönepotter som ett valbart alternativ till den centralt reglerade lönerevisionen”, skriver VVS Företagen i sitt yrkande.

Läs mer: Lärlingssystemet måste ses över

Ett annat krav är att de två yrkesgrupperna service- och entreprenadmontörer behöver införas i avtalet för turordningsregler, utan de begränsningar som gäller i dag. Även om utbildningen är densamma så skiljer sig VVS-montörernas kompetens åt. Med nuvarande regelverk, med en gemensam turordningskrets för de bägge yrkeskategorierna, har företagen inte möjlighet att dra ner på den del av verksamheten där arbetsbrist faktiskt föreligger. Detta gör att fler medarbetare än nödvändigt kan behöva sägas upp, menar VVS Företagen.

Motparten, Byggnads representerades vid växlandet av yrkanden i dag av avtalssekreteraren Torbjörn Hagelin, ombudsmannen Anders Larsson samt juristen Anneli Ohlsson Anderbjörk.

I Byggnads yrkanden betonas arbetsmiljö, jämställdhet och låglönesatsningar. I oktober 2016 enades LO-förbunden om en låglönesatsning, där alla som tjänar mindre än 24 000 kronor i månaden kommer att omfattas. LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 2,8 procent.

Resultatet från förra årets avtalsrörelse mellan VVS Företagen och Byggnads blev bland annat 2,2 procents påslag på lönen.

Läs mer: 2016 års VVS-avtal

 

VVS Företagens krav/

·        Löneökningar bör understiga 1,5 procent, enligt industrins märke.

·        Åtgärder mot lärlingskrisen, bland annat en partsgemensam översyn av utbildningssystemet, en förlängning av provanställningen av lärlingar och tecknandet av ett Yrkesintroduktionsavtal med Byggnads.

·        Företagsnära lönebildning genom avtal om lönepotter som ett alternativ till den centralt reglerad lönerevisionen som avspeglar medarbetarnas bidrag till företagets lönsamhet och utveckling.

·        Olika kompetens ska räknas i kollektivavtalet. De två yrkesgrupperna service- och entreprenadmontörer behöver införas i avtalet.

Läs mer: VVS Företagens avtalskrav (PDF)

 

Byggnads krav/

·        Sammanhängande nattvila för arbetstagare i beredskapstjänst.

·        Tidsbegränsningen på havandeskapslön tas bort.

·        En pension att leva på.

·        En timma till i arbetstidsförkortning.

·        Högre lön för de som tjänar minst.

Läs mer: Byggnads avtalskrav (PDF)