Logga in

Konkurrensverket släppte Växjö-fallet

Publicerad
29 nov 2016, 09:30

Konkurrensverket har dragit tillbaka överklagandet till Marknadsdomstolen i det omtalade Växjö-målet, där kommunen tvångsanslöt ett nyuppfört småhusområde till det egna fjärrvärmenätet. ”För höga beviskrav” var orsaken enligt Konkurrensverket. Segrare blev därmed Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, som stridit hårt för fjärrvärmeanslutningen.

Det var för drygt tre år sedan som Konkurrensverket stämde Växjö kommun. Man hävdade att kommunen satte konkurrensen ur spel när köpare av nya småhus tvingades att ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet. I november förra året, drygt två år efter stämningsansökan, kom domen från Stockholms tingsrätt. Tingsrätten gick på Växjö kommuns linje och ansåg inte att Växjö kommun snedvridit konkurrensen och inte heller att någon lidit skada.

Konkurrensverket överklagade domen till Marknadsdomstolen, som är högsta instans. Då sade Dan Sjöblom, generaldirektör på Konkurrensverket:

– Domen i Stockholms tingsrätt var ett bakslag för villaägarna, som inte får möjlighet att själva välja hur de ska värma sina hus och för alternativa värmesystem. Därför överklagar vi domen.

Men för en tid sedan gjorde Konkurrensverket en helomvändning. I ett svar till VVS-Forum bekräftar Konkurrensverkets pressekreterare, Jimmy Dominius, att överklagandet har dragits tillbaka. ”Efter att vi överklagat kom andra domar som visade på mycket höga beviskrav i denna typ av ärenden och vi såg då att möjligheterna att nå framgång var mycket små,” skriver han i ett mail.

I en nyligen publicerad rapport förklarar Konkurrensverket varför man ser det som utsiktslöst att nå framgång när en offentlig aktör är inblandad i fall som myndigheten betecknar som konkurrensbegränsande. Verket konstaterar också att man haft blandad framgång i de sex ärenden som drivits till domstol trots att man lagt ner 25 000 arbetstimmar. Bakslagen i domstol har medfört att Konkurrensverket fått stå för rättegångskostnader på cirka 10 miljoner kronor.

I rapporten skriver verket bland annat: ”Konkurrensverket kommer inte att prioritera ärenden där det saknas en eller flera privata aktörer som kan visa på konkreta, mätbara och dokumenterade skador. Normalt förutsätter påvisande av skador att man inte enbart påvisar en allmänt negativ utveckling, utan att denna kan hänföras till den offentliga aktören på ett eller annat sätt.” Konkurrensverket går så långt att man konstaterar att de höga beviskraven medfört att offentlig verksamhet som, enligt domstolarna, står i strid med den kommunala kompetensen enligt kommunallagen, ändå har kunnat drivas.

Läs hela rapporten här.