”Dyra och för dåliga kunskaper”

Publicerad
16 nov 2016, 13:59

LÄRLINGSUTMANINGEN. Flera VVS-företagare som VVS-Forum talat med vittnar om att kunskaperna hos de lärlingar som kommer från gymnasiet är för dåliga och att de är för dyra i förhållande till vad de presterar. Det finns också ett attitydproblem menar någon.

Nästan hälften av de som avslutar gymnasiets VVS- och fastighetsprogram kommer aldrig ut på en lärlingsperiod hos ett VVS-företag. Därmed slutför de inte sin utbildning och kommer inte branschen tillgodo. En del av dessa väljer att hoppa av VVS-banan och tar ett annat jobb eller pluggar vidare. Men många söker också plats på ett företag utan att lyckas.

Flera företagare som VVS-Forum menar är att det blir för dyrt, framför allt om företaget är litet.

– Jag kan ju inte fakturera dubbelt när jag byter en blandare hos en privatperson, säger Fredrik Persson som driver Norrlandskustens Rörtjänst.

Företagarna har också synpunkter på lärlingarnas kunskapsnivå.

– Se till att de är färdigutbildade när de lämnar gymnasiet. Som det är i dag ger skolan dem bara 60 procent av utbildningen, säger Alf Isaksson, Gällivare Rör.

Mikael Blomdahl, delägare i L Noréns Rör, menar att det är en för stor risk att ta en lärling eftersom man som företagare inte vet om man får tillbaka det som investerats under lärlingsperioden.

– Vi hade en lärling som vi utbildade under hans två lärlingsår, fick även Säker Vatten-certifiering av oss, och sen stack han till en annan firma som erbjöd betydligt högre grundlön än vi klarade av.

Tillsammans med kollegan Lennart Norén efterlyser de också lite mer vilja och disciplin hos lärlingarna.

– De känns bortskämda. Skolan borde vara lite tuffare mot dem.

Läs mer om Lärlingsutmaningen i senaste numret av VVS-Forum (nummer 11/2016) som kommer ut i dag eller i E-tidningen här.

Prenumeration kan tecknas här.