Allt svårare hitta montörer

Publicerad 7 nov 2016, 10:55

Kapacitetsbristen är ett avgörande hinder för att färdigställa de bostäder som ska byggas de närmaste tio åren. En central del i detta är svårigheten för installationsentreprenörer att hitta montörer, enligt en undersökning från Industrifakta.

Industrifakta har nu tittat närmare på rekryteringssvårigheterna i de teknik- och installationsintensiva branscherna på byggmarknaden.

Att personalbristen är en tydlig bromskloss är vi mycket medvetna om menar Patrik Wikman, vd på Industrifakta. Det finns emellertid stora skillnader mellan branscherna och när det gäller vilka typer av funktioner man efterfrågar.

– Vi noterar till exempel att det inom el- och VVS-branscherna har blivit avsevärt mycket svårare att få tag på montörer under de senaste fyra årens mätningar. Samtidigt har situationen inte förvärrats då det gäller rekrytering av tjänstemän och ledningspersonal. Vad som också är intressant att peka på, fortsätter Patrik Wikman, är att vissa typer av installationsbranscher inte verkar ha drabbats av samma rekryteringsproblem.

Exempel på sådana är sektorer som inte är lika hårt fokuserade på bostadsbyggandet, utan är mer inriktade mot industrisektorn eller offentliga byggnader. Intresset för renovering av småhus, de senaste årens ökade ROT-åtgärder och behovet av underhåll i flerbostadshus, har också bidragit till den ansträngda situationen.

– Detta bör ha påverkat el- och VVS-företagen i särskilt stor omfattning. Gemensamt för samtliga branscher vi studerat är att svårigheterna att rekrytera ledningspersonal verkar ha minskat. Problemen var avsevärt högre för några år sedan och vi tror att det beror på att generationsväxlingens effekter nu har klingat av, säger Patrik Wikman.