Logga in

Ny energiteknik återvinner mer

Publicerad
11 okt 2016, 09:40

En ny energiinnovation beräknas sänka den totala energianvändningen med cirka 40 procent i ett Svanenmärkt bostadsprojekt i Umeå.

Evertechs teknik för energiåtervinning projekteras nu i ett av Skanskas fastighetsprojekt i bostadsområdet Teg i Umeå. Evertechs nya energiinnovation beräknas sänka den totala energianvändningen med cirka 40 procent mer än tidigare projekterade låga energivärden för bostadsrättsfastigheten.

– Vi räknar med att minska den totala energianvändningen dramatiskt när vi nu även återvinner värme från spillvattnet. Det betyder att vi kan reducera CO2-utsläppen med mer än 40 ton. Om detta går som planerat bedömer vi att tekniken kan vara en del av framtidens energilösningar för fastighetsbranschen, säger Mats Andersson, affärsutvecklare på Skanska Nya hem, i ett pressmeddelande.

Enligt Evertech kan företagets lösning med egenutvecklade kollektorer återvinna 70 procent av energin i spillvattnet, viket de är ensamma om i världen.

– Vi spenderar totalt 140 miljarder kronor för uppvärmning och varmvatten i Sverige. Bara varmvattnet vi släpper ut i avloppen motsvarar 30 miljarder kronor av uppvärmningskostnaderna i våra fastigheter. Det motsvarar 65 procent av den energi som produceras av Sveriges kärnkraftverk eller nära 50 procent av all värmeenergi som produceras av fjärrvärmeverken i Sverige. Den värme som går förlorad motsvarar 12 miljoner ton CO2 som bokstavligen rinner ut via avloppen. För oss öppnar samarbetet med Skanska i det här projektet fantastiska möjligheter för vår teknologi globalt, säger Christian Sandberg, vd för Evertech.

Projektvärdet är 874 000 kr och cirka 1 miljon kronor innefattande vissa tillkommande aktiviteter, uppger Evertech. Evertech är ett helägt dotterbolag till Ecoclime (ECC) som är noterat på Aktietorget.