18 regeringsförslag som berör VVS-branschen

Publicerad 14 sep 2016, 08:17

VVS-Forum har granskat samtliga propositioner och skrivelser för hösten 2016 och gjort ett branschanpassat urval. Det ska bli lättare att få rätt hos Kronofogden om registreringen där är felaktig, klimatavtalet från Paris ska godkännas och höstpropositionen presenteras – det är några axplock ur de 18 propositioner och skrivelser som berör VVS- och byggbranschen, visar VVS-Forums genomgång.

Regeringen presenterar totalt 91 propositioner och skrivelser för Sveriges riksdag under hösten 2016, varav de flesta väntas bli slutbehandlade av riksdagen före årsskiftet.

Angivet datum eller månad visar när propositionen senast ska lämnas till riksdagen.

 1. Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar, november.
 2. Budgetpropositionen för 2017, 20 september.
 3. Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission, 27 september.
 4. Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och om prissättning, 18 oktober.
 5. Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen, december.
 6. Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux, 15 september.
 7. Forskningspolitisk proposition, november.
 8. Godkännande av klimatavtalet från Paris, 21 oktober.
 9. Anvisade elavtal, september.
 10. Forskning och innovation på energiområdet, november.
 11. Funktionskrav på elmätare, december.
 12. Konkurrensskadelag, 15 september.
 13. Infrastrukturpropositionen, 11 oktober.
 14. Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande, december.
 15. Flera steg för en effektivare plan- och bygglag, december.
 16. Nya utstationeringsregler, januari.
 17. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om statens insatser på arbetsmiljöområdet, januari.
 18. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens utbildningsinsatser till lågutbildade arbetssökande, januari.

Läs regeringens hela lista över propositioner här.