Logga in

OK i tingsrätten för Logstors köp av Powerpipe

Publicerad
8 aug 2016, 10:40

Stockholms tingsrätt avslår Konkurrensverkets begäran att förbjuda Logstors förvärv av Powerpipe Systems. Konkurrensverket överväger nu att överklaga tingsrättens dom.

Logstor och Powerpipe Systems är båda verksamma inom marknaden för tillverkning och försäljning av rörsystem för distribution av fjärrvärme. Konkurrensverket anmälde till Stockholms tingsrätt om att företagsaffären skulle förbjudas då den riskerade försämra för svenska fjärrvärmekunder.

Stockholms tingsrätt har i domen den 4 augusti avslagit Konkurrensverkets begäran. Tingsrätten kommer fram till att Logstors förvärv av Powerpipe inte kommer att medföra en dominerande ställning. 

Logstor och Powerpipe kommer gemensamt att få en mycket stor försäljning här, bedömer tingsrätten. Fjärrvärmerörsmarknaden kännetecknas dock av låga inträdeshinder och det finns överkapacitet bland fjärrvärmerörstillverkare i norra Europa, som är den relevanta geografiska marknaden. 

Kunderna är stora välinformerade industriföretag och fjärrvärmeproducenter, konstaterar tingsrätten. De har goda möjligheter att byta leverantörer som svar på en prisökning eller andra försämringar av villkoren. Logstors förvärv av Powerpipe bedöms sammantaget inte påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige.

Konkurrensverket ska ersätta Logstors och Powerpipes rättegångskostnader med drygt 5 miljoner kronor.

– Tingsrättens besked skulle kunna få negativa effekter för svenska fjärrvärmekunder, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger i ett pressmeddelande.

Domen kan överklagas till Marknadsdomstolen inom tre veckor.

– Vi går nu igenom domen och överväger om vi ska överklaga, säger Konkurrensverkets chefsjurist, Per Karlsson.