Logga in

Vattenskador för flera miljarder

Publicerad
20 jun 2016, 09:04

Vattenskador kostar svenska fastighetsägare närmare fem miljarder kronor per år. Det visar 2015 års Vattenskadeundersökningen. Undersökningen bekräftar också att köket är det mest vattenskadedrabbade rummet.

Enligt Vattenskadeundersökningen betalade Sveriges försäkringsbolag ut drygt tre miljarder kronor för färdigbehandlade vattenskador. Den totala kostnader är däremot 50–60 procent högre eftersom försäkringstagarnas självrisker och avskrivningar av de ersatta byggnadsdelarnas värde inte ingår i summan.

De senaste tolv åren vattenskadorna i köken ökat med 10 procent. Vattenskadeundersökningen 2015 visar att förra året uppstod 33 procent av skadorna i köken. Det är en ökning med 1 procentenhet sedan 2014, då andelen skador i kök för första gången var större än skadorna i badrum.

I köken var det utrustningen som orsakade flest skador. Diskmaskiner tillsammans med kyl, frys och ismaskiner stod 40 procent, andelen rörskador var 26 procent och koppling/fog orsakade 17 procent. I bad- och duschutrymmen stod anslutning till golvbrunn för 21 procent av skadorna, lika stor andel som skador relaterade till rör.

Överlag är det ledningssystemen som orsakade störst andel skador med 59 procent, men andelen har sjunkit något de senaste åren. Samtidigt har andelen skador från utrustning stadigt ökat och stod 2015 för 24 procent av skadorna. Däremot har andelen skador på tätskikt legat ganska konstant genom åren omkring 17 procent.

Läs mer om Vattenskadeundersökningen 2015 i utdrag från VVS-Forum, 6/2016, som kommer ut den 22 juni.

Prenumeration kan tecknas här.