Logga in

Kritik mot EU-kriterier

Publicerad
17 jun 2016, 09:21

EU-kommissionens kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel och biocider får massiv kritik från svenskt håll. Beviskraven är bland annat för högt ställda, menar regeringen och Kemikalieinspektionen.

– Min preliminära bedömning är att EU-kommissionens förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen är otillräckliga. Även om det är bra att kommissionen äntligen agerar efter hårda påtryckningar från Sverige, räcker inte beskedet för att vi effektivt ska kunna reglera ämnen och förebygga skador på såväl miljö som hälsa, säger miljöminister Karolina Skog (MP), i ett pressmeddelande.

– Kommissionen vill ställa upp mycket höga beviskrav för vad som kan anses vara ett hormonstörande ämne och jag blir orolig för att de föreslagna kriterierna inte kommer att kunna förebygga skador på miljön och människors hälsa, själva avsikten med lagstiftningen.

Även Kemikalieinspektionen (Kemi) delar den uppfattningen.

– I EU-kommissionens förslag till kriterier är kraven på bevis, för att ämnena ska anses ha hormonstörande effekter, högt ställda. Förslaget innebär att det finns risk för att begränsningar kan komma att införas först när skador på hälsa och miljö redan uppstått, säger Kemis generaldirektör Nina Cromnier, på myndighetens webbplats.