”Behöver byggas ett nytt Uppsala varje år”

Publicerad 22 jun 2016, 12:22

– Omkring 88 000 bostäder måste byggas varje år för att möta behovet. Det motsvarar precis antalet bostäder i Uppsala, sa Bengt J Eriksson, analytiker på Boverket, när han presenterade en reviderad byggbehovsprognos på en pressträff i Stockholm i dag. 

Orsaken till att prognosen reviderats är dels den förväntade befolkningsökningen framöver, dels att byggandet de senaste åren inte varit tillräckligt, enligt Bengt J Eriksson.

Behovet av nya bostäder för de närmaste tio åren, fram till 2025, bedöms vara 710 000. En större del av dessa, 440 000, bedöms behövas redan 2020 vilket innebär en genomsnittlig årstakt om 88 000 nya bostäder.

– Byggandet har ökat de senaste åren, men inte i den takt som behovet kräver, konstaterade Bengt J Eriksson.

Hur ska då bygg- och VVS-branschen, som redan i dag lider av arbetskraftsbrist, klara av att bygga ett nytt Uppsala varje år?

– Det är en stor utmaning att ställa om en bransch som producerat 25 000 bostäder årligen till 75 000–85 000 bostäder per år kommer att ta tid, det finns ingen ”quick fix”. När miljonprogrammet byggdes var byggmarknaden både dimensionerad och subventionerad för att klara det, säger Bengt J Eriksson till VVS-Forum.

– Men det handlar om ett högt behov under lång tid och det talar för att man kan förstärka och utbilda branschen, menar han. 

Så här ser Boverkets reviderade byggbehovsprognos för perioden 2016–2025 ut:

 

Create bar charts

Under de kommande tio åren förväntas folkmängden öka med drygt 1,2 miljoner personer, enligt SCB (Statistiska Centralbyrån). Ökningen sker i alla åldersklasser. I de förvärvsarbetande åldrarna, 20–64 år, förväntas befolkningen öka med drygt en halv miljon medan de unga förväntas bli drygt 400 000 och de äldre drygt 300 000 fler 2025 än de var 2015.

Byggbehov beräknas utifrån prognosticerade demografiska förhållanden. Boverket utgår från att varje hushåll behöver en bostad.