Logga in

Allt fler arbetsolyckor

Publicerad
9 jun 2016, 08:48

De allvarliga arbetsolycksfallen ökar för isolerings- och VVS-montörer. Det visar statistik från Afa Försäkring över åren 2008–2014.

Enligt Afa inträffade 133 godkända allvarliga arbetsolycksfall 2014 inom yrkesgruppen isolerings- och VVS-montörer. Antalet olyckor 2008 var 101. De sjönk rejält året efter, men har sedan 2010 ökat.

2014 var olycksfallsrisken, fördelat på 1 000-tal anställda, 6,0. I förhållande till andra yrkesgrupper inom byggbranschen ligger ändå isolerings- och VVS-montörer på relativt låga tal. Motsvarande för byggnadsträarbetare var 11,4 och för betong-, bygg- och anläggningsarbete 8,0.

Läkningstiden, som motsvarar sjukskrivningstiden, har under perioden minskat från 73 dagar 2008, till 43 dagar 2014.

Statistik för isolerings- och VVS-montörer 2008–2014.

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Godkända allvarliga arbetsolycksfall.

101

79

90

95

122

132

133

Allvarliga arbetsolycksfall, årlig risk per 1 000 sysselsatta.

4,8

3,8

4,4

4,5

5,3

6,4

6,0

Median för läkningstiden.

73

54

58

44

46

39

43

Godkända sjukfall, risk per 1 000 sysselsatta.

12,7

10,9

11,7

11,1

13,7

14,6

15,6