Nej till kristet gymnasium med VVS

Publicerad 22 apr 2016, 12:31

Bildningsnämnden i Örnsköldsvik säger nej till Broskolans ansökan om att starta en kristen fristående gymnasieskola i staden, skriver tidningen Dagens nätupplaga. I ansökan fanns fyra utbildningsgrenar, bland annat VVS- och fastighetsprogrammet.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade mot Broskolans ansökan medan Allianspartierna enhälligt var för, skriver Dagen. De rödgröna partierna pekar på att Örnsköldsvik har tagit emot många nyanlända ungdomar under det senaste året. De anser att det är viktigt att kommunen har en gymnasieskola där alla känner sig välkomna.

”Vi anser att barn och ungdomar i kommunalt eller statligt finansierade skolor ska tillgodogöra sig neutral religionsundervisning, alltså vara ickekonfessionell”, skriver de tre partierna i sin motivering till avslaget enligt Dagen.

Broskolans ordförande Maria Nordberg är ändå optimistisk till att nämnden ändrar sig efter att kompletteringar till ansökan gjorts. Och sista ordet har Skolinspektionen.

– Jag ser väldigt positivt på situationen, säger hon till Dagen.

Samtidigt som avslaget till Broskolan gav Bildningsnämnden i Örnsköldsvik klartecken till det befintliga VVS- och fastighetsprogrammet i staden, uppger Sveriges Radio P4 Västernorrland. Programmet var nedläggningshotat på grund av för få sökande, men sedan nio ansökningar kommit in ändrade nämnden sitt beslut från i februari att stänga utbildningen.

Läs hela artikeln om avslaget för Broskolan i tidningen Dagen>>