Mötesplats för Comfort-sfären

Publicerad 8 apr 2016, 13:13

NORDBYGG 2016. Comfort-kedjan är nu en etablerad utställare på Nordbygg. Som monterpersonal cirkulerar medlemmar tillsammans med personal från kedjecentralen. Precis som tidigare mässor använder man platsen som en yta för att möta medlemmarna men också för att rekrytera nya. Göran Swedérus, vd för Comfort, menar att montern verkligen tjänar flera syften.

Text

– Nordbygg är bra, det har blivit en plats där vi centralt möter medlemmarna. Nordbygg passar också bra eftersom vi är ganska offensiva i vår medlemsrekrytering. Men det är även en plats dit medlemmarna bjuder med sina kunder och där vi har möten med både leverantörer och beställare.

Medlemrekryteringen tar i första hand sikte på till lite större, fristående entreprenörer som känner att man inte riktigt mäktar med företagsadministrationen, marknadsföring och så vidare.

Göran Swedérus betonar även att Nordbygg kompletterar den bearbetning man gör mot byggherrar och beställare från centralt håll inom Comfort, vilket inte minst har märkts på kedjans annonsering i bland annat branschpress de senaste året. Han lyfter här fram kedjans nya koncept med installationscenter som finns i renodlat skick på 3-4 platser runt om i landet. Konceptet innebär ett fokus på kedjans tjänsteutbud: Färdigt Badrum, Installerat & Klart och Energi. Göran Swedérus menar att det är ett lyckat koncept för fastighetsägare och större beställare, men som även passar konsumenter.

Som marknadskanal fungerar också TV4:s Bygglov på ett väldigt bra sätt. Göran Swedérus säger att man tackat nej till medverkan på andra håll, men att formatet Bygglov håller eftersom det bidrar till att stärka kedjans professionalitet.

Han avslöjar att Comfort nyligen har antagit en ny femårsplan, men är inte beredd att avslöja någonting från den.

– Vi gör som vi brukar, vi lanserar den enligt småstegsprincipen, säger han hemlighetsfullt.