Absolicons nyemission övertecknad

Publicerad 8 apr 2016, 13:28

Solenergiföretaget Absolicons som sökte 12,7 miljoner kronor i en emission fick den tecknad till 210 procent. Bolaget kan nu börja bygga pilotanläggningar med den nya ångproducerande solfångaren för industrier.

Nyemissionen genomfördes som ett led i Härnösandsbolagets noteringsprocess och tillförde drygt 1 000 aktieägare, Absolicon har i dag totalt cirka 1 300 ägare.

– Eftersom emissionen är kraftigt övertecknad måste vi nu fördela aktierna bland dem som skickat in teckningssedlar, säger Absolicons grundare och vd Joakim Byström i ett pressmeddelande.

Absolicon har fått in teckningssedlar om sammanlagt 27 miljoner kronor. I första hand får de befintliga aktieägarna tilldelning, därefter de nya.

– Vi utvidgar inte emissionen utan tar in exakt de 12,7 miljoner kronor som vi efterfrågat, konstaterar Joakim Byström.

Företagets första publika emission 2015 blev tecknad till 190 procent. De 4 miljoner kronor som bolaget då tog in har använts till att projektera en solfångarfabrik i Härnösand. Pengarna har också använts för att uppföra en pilotanläggning för solånga tillsammans med Alfa Laval och Konica Minolta.

Att så många tror på solenergi och vår förmåga att skapa världens bästa solfångare för industrin bådar gott inför den planerade noteringen på Aktietorget.

De 12,7 miljonerna från den nya emissionen ska användas för att bygga pilotanläggningar tillsammans med internationella industrikoncerner där tekniken ska demonstreras. I ett tredje steg kommer sedan bolaget att skala upp produktionen.

– Att så många tror på solenergi och vår förmåga att skapa världens bästa solfångare för industrin bådar gott inför den planerade noteringen på Aktietorget, säger Joakim Byström som tackar för allt stöd och välkomnar de över tusen nya aktieägarna till bolaget.

Första planerade handelsdag med Absoliconaktien är den 9 maj.