25 VVS-produkter har ekodesignkrav

Publicerad 21 apr 2016, 13:44

Hela 25 produkter med bäring på VVS-branschen omfattas nu av ekodesign- och vissa även av energimärkningskrav. Det visar VVS-Forums granskning som publiceras i nr 4/2016, som utkommer den 28 april. 

Lagen om ekodesign trädde i kraft 2008 i Sverige och är ett minimikrav på energiprestanda hos produkter. Ekodesign kan förbjuda de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

Det har hänt en hel del vad gäller ekodesign och energimärkning sen VVS-Forums senaste granskning i december 2012. Då fanns 22 VVS-relaterade produkter med på listan, i dag är de 25.

Här är några exempel på VVS-relaterade produkter som omfattas av kraven:

  • Kyl och frys för professionellt bruk. De första kraven träder i kraft den 1 juli 2016. Uppskattad besparing på cirka 15,6 TWh primärenergi från 2030.
  • Köksfläktar (för hushållsbruk). Kraven uppdateras årligen 2017 – 2020. Energibesparingen blir cirka 3 TWh från 2020.
  • Luftkonditionering och luft/luftvärmepumpar (kyl- eller värmeeffekt <12 kW). Energimärkningskraven ses över senast 1 juli 2016. Ekodesignkraven ses över i mars 2017. Kraven förväntas spara cirka 11 TWh från 2020.
  • Pumpar (vatten). Förstudie pågår om revidering av kraven. Kraven förväntas spara cirka 3,3 TWh från 2020.
  • Fastbränslepannor. Från april 2017 (energimärkning) och 1 januari 2020 (ekodesign). Beräknas spara cirka 5 TWh primärenergi från 2030.
  • Pumpar för avloppsvatten (inklusive motorer, varvtalsstyrning). Förstudie beräknas bli klar senast den 1 januari 2017 Den årliga energibesparingen inom EU beräknas bli cirka 0,4 TWh från 2030.

Skillnaden mellan energiklasserna är dock olika för olika produkter. En kyl/ frys i klass A+++ använder 60 procent mindre energi än den som bara är märkt med A. Men för tvätt- och diskmaskiner skiljer det bara 30 procent i energianvändning mellan en produkt med märkningen A+++ och en i kategori A.

Läs mer i nästa nummer av VVS-Forum (nr 4/2016) som utkommer den 28 april.

Här kan du teckna en prenumeration.

Källa: Energimyndigheten