Logga in

Nytt sorterande system för matavfall och avloppsvatten

Publicerad
22 mar 2016, 09:16

I södra Helsingborg byggs nu den första av fyra nya stadsdelar inom stadsförnyelseprojektet H+. Husen kommer att få ett nytt sorterande system för att hantera mat- och toalettavfall.

I en första etapp byggs 320 lägenheter och 30 000 m² kontorslokaler i den nya stadsdelen Oceanhamnen. De nya husen ska få system för egen energiförsörjning och slutna kretslopp med ny, innovativ teknik för vatten, avlopp och avfall.

Det kommer att bli tre rör ut från husen, ett för gråvatten, ett för svartvatten och ett för matavfall. I lägenheterna och lokalerna installeras vakuumtoaletter och avfallskvarnar. Avloppsvattnet och matavfallet leds fram till en ny anläggning på reningsverket Öresundsverket, intill det nya bostadsområdet.

– Det går inte till det befintliga reningsverket. I utvecklingsanläggningen behandlas avfallet för produktion av biogas, men också av näringsämnen till jordbruket, berättar Angelika Blom, avfallsstrateg på NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB).

Planerad inflyttning i bostäderna är under 2019 och utvecklingsanläggningen kommer att stå klar innan dess.

Läs mer om det sorterande systemet i VVS-Forums Tema Kök som kommer ut den 23 mars. Prenumeration kan tecknas här