Logga in

Inga installatörer med på Energibyggartåget

Publicerad
11 mar 2016, 13:17

Inte en enda installatör har anmält sig till handledarutbildningen för Energibyggare som startar nästa vecka.
– Det är synd att inte installatörerna tar chansen. Än så länge är det bara byggare som anmält sig, säger Hans Söderström, teknisk expert på Installatörsföretagen.

Utbildningen Energibyggare tar en dag i anspråk och är gratis. Den ska få Sveriges installatörer och byggnadsarbetare att bygga mer energismart. Starten går av stapeln nästa vecka och hittills är det 125 personer som anmält sig, men ingen av dem är installatör.

– Först ut är 500 handledare som först ska utbildas. De ska därefter utbilda cirka 18 000–20 000 installatörer och byggare. Senast 2018 bör alla berörda yrkesgrupper ha kompetensen Energibyggare, säger Hans Söderström.

– Nu har vi på installationssidan en chans att bli jämbördiga med byggarna. Vi ska inte låta byggarna ta kommandot. Dessutom kan det bli så att byggherrarna bara anlitar folk som har gått den här utbildningen. Då måste installatörerna utbilda sig, konstaterar han.

Det är bråttom. 2019 ska nyproduktion av offentliga byggnader klara skarpa energikrav och 2021 ska all nybyggnation vara nära-nollenergibyggnader (NNE-hus) i Sverige liksom i övriga EU.

Tanken är att man ska kunna använda utbildningsmaterialet från Energibyggare i mobiler, läsplattor och laptops ute på företagen. Efter avklarat prov, registreras kompetensen Energibyggare till en framtida kompetensdatabas, som kommer att vara kopplad till ID06.

Även yrkeslärarna på gymnasieskolornas yrkesprogram ska kunna använda materialet, men under projektnamnet Nya glasögon från och med hösten 2016. Energimyndigheten driver parallellt programmet Energilyftet för arkitekter, byggherrar och konsulter.

Fortbildningsprojektet Energibyggare är en del av EU:s utbildningssatsning Build Up Skills, som VVS-Forum tidigare skrivit om. Utbildningen finansieras av EU (till 75 procent) och Energimyndigheten (25 procent).