Skånsk värmepumpinstallatör i konkurs

Publicerad 10 feb 2016, 08:37

Värmepumpinstallatören Sintab Swedinventor i Lund försattes i konkurs den 4 februari. Det brutna räkenskapsåret 2014/2015 omsatte bolaget cirka 20 miljoner kronor med tolv anställda. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på cirka 655 000 kronor.

I årsredovisningen för 2014/2015 skriver Sintab:

“Till följd av den vikande konjunkturen har företagets lönsamhet blivit lidande och därmed det egna kapitalet”.

En kontrollbalansräkning upprättades den 30 juni 2015. Den visade att det fanns brist på eget kapital.

“För att säkra fortsatt drift är bolaget i behov att vända till ett positivt resultat samt positivt kassaflöde”, skriver Sintab.

Styrelsen bedömde då att det fanns goda möjligheter att lyckas med det. Företaget har efter kontrollbalansräkningen vidtagit åtgärder för att sänka kostnaderna, bland annat minskat personalen.

“Den minskade kostnadsmassan och god orderingång inför kommande vintersäsong gör att styrelsen ser goda möjligheter till lönsamhet och positivt kassaflöde framöver”, avslutar Sintab i årsredovisningen.

Sintab grundades 1972. Enligt företagets hemsida var man Sveriges största installatör av CTC värmepumpar och Skånes största Nibe-installatör. 2006 och 2007 utsågs Sintab till gasellföretag av tidningen Dagens Industri.