Konkurrensverket vill stoppa Logstors köp av Powerpipe

Publicerad 12 feb 2016, 09:58

Konkurrensverket går till domstol för att stoppa Logstors aviserade förvärv av Powerpipe. Om de två största av fyra företag i fjärrvärmerörbranschen tillåts gå samman skulle konkurrensen försämras påtagligt, anser Konkurrensverket.

Logstors planer på att köpa Powerpipe offentliggjordes i september förra året. Båda säljer rör för fjärrvärme, som är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige, konstaterar Konkurrensverket. Omkring 90 procent av alla flerfamiljshus och mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Vid utbyggnad av näten och när de ska förnyas används särskilda isolerade rör.

– Logstor och Powerpipe är varandras viktigaste konkurrenter. Sammanslagningen skulle påtagligt minska konkurrensen på marknaden. Alla Sveriges fjärrvärmekunder riskerar då att bli förlorare, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Det finns i dag fyra fullsortimentsleverantörer av fjärrvärmerör till svenska kunder, förutom Logstor och Powepipe även Uponor och Isoplus. Om de två största skulle tillåtas gå samman blir resultatet en mycket stor och dominerande aktör med 70-80 procent marknadsandel, uppger Konkurrensverket.

– När de två största aktörerna på en marknad med få aktörer går samman är risken stor att konkurrensen försämras påtagligt, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket vänder sig därför nu till Stockholms tingsrätt och kräver att företagsaffären ska förbjudas. Domstolen har sex månader på sig att fatta beslut.

Kravet på förbud mot affären är förenat med ett vite på 250 miljoner kronor som kan krävas ut om företagen skulle genomföra affären trots förbud.

Läs Konkurrensverkets stämningsansökan här>>