Arbetsgivardeklarationer mot osund konkurrens

Publicerad 5 feb 2016, 11:27

Från januari 2018 ska arbetsgivare lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå för att minska osund konkurrens. Allt enligt ett förslag från Skatteverket som i dag överlämnas till regeringen.
– Det här förslaget gör det svårare för oseriösa företagare, säger Peter Löfgren från BBIS (Byggbranschen i samverkan) och BI (Sveriges Byggindustrier).

Enligt en tidigare utredning från Skatteverket är vart tredje företag i byggsektorn utsatt för osund konkurrens. Peter Löfgren från BBIS och BI välkomnar Skatteverkets förslag om arbetsgivardeklarationer på individnivå.

– Tillsammans med personalliggarna är det här den största nyheten som skett inom byggbranschen, menar han.

I Almedalen på Gotland i somras pratade Skatteverkets generaldirektör, Ingemar Hansson, om att myndigheten arbetade med ett lagförslag om arbetsgivardeklaration på individnivå.

– Förslaget är att arbetsgivaren ska lämna arbetsgivardeklarationer med uppgift om lön och avdragen skatt på individnivå. Därmed behöver arbetsgivaren inte längre lämna kontrolluppgifter efter årets utgång. Förändringen ökar möjligheten för att det blir rätt från början och eventuella fel kan upptäckas och åtgärdas tidigare, säger Magnus Wallin, enhetschef på Skatteverkets produktionsavdelning, i ett pressmeddelande.

I dag lämnar arbetsgivaren varje månad en arbetsgivardeklaration med totalsummorna för samtliga anställdas löner, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter. Detta har de anställda inte någon insyn i. I januari året efter lämnar arbetsgivaren kontrolluppgifter till Skatteverket där det framgår hur mycket varje anställd har tjänat och hur stort skatteavdrag som gjorts.

Enligt Skatteverket kan de anställda, med det nya förslaget, få insyn i vad arbetsgivaren rapporterar varje månad till Skatteverket.

− Om förslaget går igenom så kan de anställda via en e-tjänst se vad arbetsgivaren har redovisat om lön och avdragen skatt. Det är en fördel för den enskilde, eftersom de får större insyn i vad som redovisats, menar Magnus Wallin.

Förslaget går i korthet ut på att:

  • Arbetsgivare rapporterar information om löner och avdragen skatt för varje anställd, varje månad.
  • Det som tidigare rapporterats som kontrolluppgift i januari året efter inkomståret rapporteras varje månad i stället.
  • En e-tjänst ger den anställde insyn i vad arbetsgivaren har rapporterat in till Skatteverket och Skatteverket kan upptäcka och åtgärda eventuella fel tidigare.
  • Bland andra Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får tillgång till uppgifter om de anställdas lön. Det innebär att flera myndigheter i framtiden kan fatta beslut om ersättning på det underlag som arbetsgivaren lämnat in till Skatteverket.