26 procent fler bostäder påbörjades 2015

Publicerad 18 feb 2016, 10:23

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 45 250 nya lägenheter under 2015. Det är 26 procent fler påbörjade lägenheter jämfört med 2014 då 36 045 lägenheter började byggas, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Det är framför allt i flerbostadshus som ökningen av antalet påbörjade lägenheter är markant. I flerbostadshus påbörjades 35 900 nya lägenheter vilket är en ökning med 30 procent. Av dem var nästan hälften, 48 procent, hyresrätter. Antalet lägenheter i småhus ökade med 12 procent till 9 350 lägenheter. Hälften av samtliga påbörjade lägenheter fanns i något av de tre storstadsområdena.

Östergötlands län och Örebro län sticker ut. Bägge länen har i princip fördubblat bostadsbyggandet, från 1 513 påbörjade bostäder 2014 till 3 620 bostäder 2015 i Östergötlands län och 1 098 påbörjade bostäder 2014 till 2 098 förra året i Örebro län.

Även renovering av befintliga bostäder ökade. Påbörjad ombyggnation av flerbostadshus gav ett tillskott på cirka 3 350 nya lägenheter under 2015 jämfört med 2 646 lägenheter under 2014.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2015 uppräknade med 8 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 14 procent, enligt SCB.