Regeringen bjuder in alliansen till samtal om bostadsbyggandet

Publicerad 13 jan 2016, 09:29

Regeringen bjuder i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag in allianspartierna och Vänsterpartiet till samtal om åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Initiativet välkomnas av Sveriges Byggindustrier (BI) och Sabo.

Debattartikeln är undertecknad av statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson och bostadsminister Mehmet Kaplan. De pekar ut tre åtgärdsområden för att öka bostadsbyggandet: förenkla regelverken, öka byggkapaciteten samt finansiering och ökad rörlighet.

Regeringen vill fortsätta förändra plan- och byggreglerna. Exempelvis kommer den se över om det går att bygga med bara översiktsplan som grund med samma möjligheter att överklaga bygg- och rivningslov som för detaljplaner. Regeringen överväger också att ställa bindande krav på bostadsbyggande för kommunerna.

För att öka kapaciteten att bygga fler bostäder vill regeringen kraftigt öka antalet utbildningar som kan ge arbetslösa möjligheter att arbeta i byggbranschen. Den svenska marknaden behöver även i större utsträckning öppnas för utländska byggbolag, anser regeringen. Typgodkända hustyper eller certifierade entreprenörer  är möjliga modeller för en snabbare och förenklad plan- och byggprocess och skulle samtidigt leda till en industriell utveckling av prefabhus, menar regeringen.

Det införda investeringsstödet för hyresrätter kan behöva kompletteras med nya former av hyresgarantier. Samtidigt behöver kapitalförsörjningen till mindre aktörer ses över. Om behov finns är regeringen beredd att tillföra medel till SBAB för utlåning till allmännytta, byggföretag och kommuner för nybyggnation av både hyresrätter och bostadsrätter. Det befintliga bostadsbeståndet behöver också användas mer effektivt. konstaterar regeringen. Den vill därför se över skatternas utformning för att främja ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Regeringen bjuder nu in Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet till samtal om åtgärder för att öka bostadbyggandet. Samtalen kommer att ledas av finansminister Magdalena Andersson och bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

BI tycker det är glädjande att regeringen bjuder in till blocköverskridande samtal om ökat bostadsbyggande.

– Det är något som vi har efterlyst länge. Med tanke på att både regeringspartierna och alliansen lyfte bostadsfrågan i valet 2014 borde förutsättningarna vara goda, säger BI:s vd Ola Månsson i ett pressmeddelande.

BI vill se åtgärder som skapar en ökad rörlighet på bostadsmarknade och underlättar för kapitalsvaga hushåll att skaffa sig ett boende. Dessutom behöver plan- och bygglovsregler ser över.

– Det är viktigt att de politiska partierna inser att åtgärder som sänkt ränteavdrag och införande av skuldkvotstak som förekommit i den politiska debatten skulle kunna ha direkt negativ inverkan på bostadsbyggandet. Detta då kostnaden för bostadsproduktionen i dag ligger helt och hållet hos hushållen själva sedan den statliga bostadsfinansieringen upphörde, säger Ola Månsson.

Även Sabo tycker att det är mycket positivt med breda samtal om bostadsmarknaden.

– Vi behöver långsiktiga och stabila reformer för att hantera den extrema bostadsbristen, säger Sabos vd Kurt Eliasson i ett pressmeddelande.

Sabo välkomnar en modell med typgodkända hustyper eller certifierade entreprenörer.

– Sabos kombohus har ökat möjligheterna för allmännyttan att bygga fler bostäder och med en sådan modell som regeringen föreslår skulle vi kunna öka byggandet ytterligare och pressa priserna ännu mer, säger Kurt Eliasson.