17 regeringsförslag som berör VVS-branschen

Publicerad 14 jan 2016, 08:37

VVS-Forum har granskat samtliga propositioner och skrivelser för våren 2016 och gjort ett branschanpassat urval. Ett bättre skydd för ”visselblåsare”, det vill säga arbetstagare som larmar om missförhållanden, en stärkt Yrkeshögskola och vårpropositionen – det är några axplock ur de propositioner och skrivelser som regeringen lägger till riksdagen under våren och som berör VVS- och byggbranschen, visar VVS-Forums genomgång.

Regeringen presenterar totalt 167 propositioner och skrivelser för Sveriges riksdag under 2016, varav de flesta väntas bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren.

Angivet datum eller månad visar när propositionen senast ska lämnas till riksdagen:

 1. Skrivelse: Regeringens strategi för arbetsmiljöpolitiken 2016–2020, 28 januari.
 2. Skrivelse om klimat- och energimålen, 3 februari.
 3. Effektreserv 2020–2025, 23 februari.
 4. Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning, 1 mars.
 5. Struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt, 15 mars.
 6. Särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, 22 mars.
 7. Vissa statstödskrav på bränsleskatteområdet, 7 april.
 8. Tillsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsmissbruksförordning, 13 april.
 9. 2016 års ekonomiska vårproposition, 15 april.
 10. Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen, april.
 11. Nytt regelverk om upphandling, april.
 12. Skrivelse om kemikaliepolitiken, april.
 13. En stärkt Yrkeshögskola – ett lyft för kunskap, maj.
 14. Konkurrensskadelag, maj.
 15. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om stöd till innovationer och företagande, juni.
 16. Flera steg för en effektivare plan- och bygglag, september.
 17. Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet, september.