Utförare måste ansöka om ROT-avdrag senast 31 januari

Publicerad 2 dec 2015, 08:27

ROT- och RUT-arbeten ska vara betalade innan årets slut för att 2015 års regler ska gälla. Men arbetet behöver inte vara slutfört förrän senast den 31 januari 2016. Samma datum är också sista dag för ansökan om ROT- och RUT-avdrag till Skatteverket.
– Betalar man arbetet efter årsskiftet gäller 2016 års regler oavsett när fakturan är daterad, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Vid årsskiftet förändras reglerna för ROT- och RUT-avdrag. Som VVS-Forum tidigare skrivit om måste ROT- och RUT-arbeten vara fakturerade och betalade senast den 31 december 2015. Själva arbetet måste vara avslutat senast den 31 januari 2016 för att 2015 års regler ska gälla. Utföraren måste också ansöka om utbetalning från Skatteverket senast den 31 januari.

Om utföraren lämnar in ansökan om utbetalning till Skatteverket för sent eller om arbetet inte avslutats i tid kan Skatteverket avslå ansökan.

– Om ansökan om ROT- eller RUT-avdrag inte blir godkänd kan köparen i vissa fall bli skyldig att betala mer till utföraren. Det är viktigt att man är överens om vad som gäller när man ingår ett avtal om RUT- eller ROT-arbete, säger Pia Blank Thörnroos.

Nästa år sänks ROT-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. RUT-avdraget kommer fortfarande att vara 50 procent av arbetskostnaden men taket – den maximala skattereduktionen för RUT-tjänster – sänks till 25 000 kronor per person och år, för personer som inte fyllt 65 år.

Den maximala sammanlagda skattereduktionen för ROT- och RUT-tjänster är dock oförändrad, 50 000 kronor per person och år.