69 riksdagsmotioner som berör VVS-branschen

Publicerad 7 okt 2015, 11:58

VVS-Forums granskning visar att 69 av de 3 194 motioner som lämnats in till riksdagen under den allmänna motionstiden 2015/16 har direkt eller indirekt bäring på VVS-branschen.

Att den kommande försämringen av ROT- och RUT-avdraget, inte kommer gå tyst förbi i riksdagen, blir tydligt av de elva motioner som lämnats in i frågan. Därutöver är motioner om bostadsbyggande, företagande, yrkesutbildning och validering samt energifrågor vanligast.

Den allmänna motionstiden pågår normalt från riksdagens öppnande till femton dagar efter att finansministern lämnat budgetpropositionen.

Här är ett axplock på förslag från de folkvalda:

  • Bibehållet ROT-avdrag uppmuntrar energieffektivisering. Helena Lindahl (C).
  • Generationsväxling i företag. Said Abdu (FP).
  • Stoppa kryssningsfartygens utsläpp i Östersjön. Tuve Skånberg (KD).
  • Byggregler som försvårar energiomställningen. Jan Lindholm (MP).
  • Införande av radonmätning i energideklarationen. Jimmy Ståhl (SD).
  • Utveckling av Yrkeshögskolan. Camilla Waltersson Grönwall med flera (M).
  • Lärlingssystem och validering. Isak From med flera (S).
  • Vatten och sanitet. Hans Lindhe med flera (V).

Bara 1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014. 2 901 motioner lämnades in hösten 2014.