Börsnotering för energiteknikföretag

Publicerad 19 dec 2014, 13:14

Energimyndigheten stödjer svensk, innovativ energiteknik, något som har bidragit till att företag lyckats finansiera sin fortsatta tillväxt via börsen. Ett exempel är Powercell som i dag börsnoteras på First North, Nasdaqs marknad för mindre bolag, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Flera av de bolag som Energimyndigheten stöttat, först genom forskningsfinansiering och därefter med villkorslån, har gått hela vägen till börsnotering.

Ett av bolagen är alltså Powercell som utvecklat en miljövänlig och effektiv bränslecellsteknik som omvandlar diesel till elektricitet. I dag börsnoterasbolaget på First North, Nasdaqs marknad för mindre bolag, som befinner sig i expansiv fas.

– Affärsutveckling, kommersialisering och spridning av ny energiteknik är en viktig del i arbetet för ett hållbart energisystem. Då tekniken har verifierats, kan vi hjälpa unga företag att ta sina nya produkter till marknaden, säger Mikael Fjällström, chef för affärsutvecklingsenheten på Energimyndigheten.

Affärsutvecklingen baseras på olika typer av villkorslån med målet att företagen ska utvecklas till framgångsrika tillväxtbolag. En annan viktig del av arbetet är att skapa kontaktytor mellan entreprenörer, investerare och andra innovationsstödjande aktörer.

I dag förvaltar Energimyndigheten en portfölj på cirka 60 bolag. Några kriterier för utvärderingen av ansökningarna är kommersiell potential, energirelevans och innovationshöjd.

Energimyndigheten har en budget på cirka 1,4 miljarder kronor för forskning och innovation. Merparten används till finansiering av grundforskning och tillämpad forskning inom energiområdet.

Exempel på energiteknikföretag som fått stöd:

 • 3eflow – energismart tappvattensystem.
 • Accessgate – ultraljudsbaserad vattenmätare för individuell mätning.
 • Airec – energieffektiv luftkonditionering.
 • ATC – självlärande värmestyrningsteknik för villamarknaden.
 • Climatewell – värmepumpkomponenter för kyla och värme.
 • Climeon – omvandlar varmvatten till elektricitet.
 • Compower – system för egen värme och el i villor.
 • Efficax – ny teknik ger billigare varmvatten.
 • Kyab – energibesparande mätsystem för fastigheter med fjärrvärme.
 • Meva – småskalig kraftvärme.
 • Sensic – bättre verkningsgrad i värmepannor.
 • Soletaer – solenergi värmer varmvatten i småhus.