Logga in

Soltech Energy köper Wasa Rör

Publicerad
13 jun 2014, 14:21

Solenergiföretaget Soltech Energy i Tullinge förvärvar Wasa Rör T Mickelsson AB i Stockholm. Wasa Rör omsatte förra året cirka 21 miljoner kronor med elva anställda.

Bakgrunden till förvärvet är att styrelsen i Soltech under 2012/2013 beslutade att bredda verksamheten till affärsområdet kallat energieffektiviseringar. I affärsområdet ingår driftoptimering av kunders befintliga energisystem genom bättre styr- och reglerfunktioner samt utbyte av system.

”För att lyckas inom detta expansiva affärsområde krävs att Soltech har en plattform för tillväxt. Genom förvärvet av Wasa Rör får Soltech tillgång till en sådan plattform, som med rådande kompetens i Wasa Rör snabbt kan byggas ut och bli mycket lönsamt”, skriver Soltech i ett pressmeddelande.

Förvärvet ger även ett positivt kassaflöde samt god rörelsemarginal på koncernnivå och skapar därigenom en bättre plattform och ett högre värde inför listningen på OMX NASDAQ First North under 2014, uppger Soltech. Wasa Rörs rörelseresultat (EBIT) 2013 var cirka 1,8 miljoner kronor och vinstmarginalen cirka 9,9 procent.

Soltechs termiska vätskeburna system Sigma är arbetsintensivt inom VVS-delen, konstaterar Soltech och tillägger:

”Förvärvet kommer att säkra rätt kompetens och kvalitet för effektiva installationer och behålla de attraktiva marginalerna på arbetstid och VVS-material. Synergieffekter på kundsidan bidrar till ökad försäljning genom att befintliga och nya kunder i respektive bolag kan erbjudas en bredare produktportfölj”.

– Soltechs mål är att med en egen organisation vara den ledande och självklara partnern för solenergi- och energieffektiviseringar i Mälardalen. Genom detta förvärv har vi påbörjat den resan, säger företagets vd Frederic Telander i pressmeddelandet.

Tillträde sker den 1 augusti och strategiska planer samt nyrekryteringar har redan påbörjats, uppger Soltech.

– Genom att bli en del av Soltechkoncernen får Wasa Rör möjligheten att utveckla det nya affärsområdet energieffektiviseringar och samtidigt vara en del av den expansiva solenergimarknaden, säger Thomas Mickelsson, Wasa Rörs vd och nuvarande ägare.

Soltech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Soltech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, Soltech Energy Mediterraneo.