Logga in

Regeringskansliets energismarta byggnad klar

Publicerad
28 feb 2012, 14:12

I dagarna blir kvarteret Loen klart. Där ska snart regeringskansliet inrymmas. Ägaren Statens fastighetsverk har haft ambitionen att kraftigt minska användningen av köpt energi och har noga valt bland all tillgänglig teknik. Det termiska inneklimatet sköts med luftburen sorptiv kyla och solvärme.

Fastighetens sorptiva kyla är systemet DesiCool som levererats av Munters AB. För att ge torr luft och minska behovet av köpt energi har 20 solfångare levererats av Aquasol AB. De är placerade på taket och ytan för dessa är 220 m².

Även under vintern ska detta klimatsystem vara kostnadseffektivt med över 90 procent värmeåtervinning från den utgående luften. Detta ger en värmekostnadsbesparing på cirka 75 procent om året.

Värmen från solfångarna försörjer dessutom alla fastighetens hyresgäster med varmt vatten under större delen av året. Det finns också möjlighet att försörja närliggande fastigheter med varmvatten.

Fastigheten Loen klarar nu kraven i den europeiska klassificeringen Green Building. Regeringskansliets nya kanslibyggnad finns på Jakobsgatan i Stockholm, granne med Sheraton Hotel. Sandbäckens Rör har skött VS-entreprenaden.