Foto: Jan Lööf

Bostadsbyggandet fortsätter öka

men bravida ser tecken på nedgång
20 feb 2018 |

Bostadsbyggandet ökade 8 procent 2017 jämfört med 2016. Samtidigt finns tendenser på minskad nyproduktion, menar Bravidas vd och koncernchef, Mattias Johansson.