Logga in

Facket begärde VVS-firma i konkurs efter tvist om anställd

Publicerad
25 mar 2024, 06:00
| Uppdaterad
22 mar 2024

Firman tappade dramatiskt i intäkter när konjunkturen bromsade in. När de dömdes att betala 1,8 miljoner i en tvist med en tidigare anställd blev skulden för mycket.

VVS & Rörjour Bromma i Stockholm har haft fokus på installationer av badrum och golvvärme. För två år sedan hade de 12 anställda och omsatte drygt 12 miljoner kronor, vilket gav 1,3 miljoner i vinst. Men sedan dess har det gått sämre. Det senaste räkenskapsåret, som slutade i höstas, visade kraftigt fallande intäkter. 

"Hade gått i konkurs":
Leveranstiderna tvingade honom sälja firman

Gick till domstol:
Montörerna fick inte ut lön – begärde VVS-firmorna i konkurs

Enligt bolagets årsredovisning, som kom i början av året, hade efterfrågan på de tjänster man erbjudit minskat extremt mycket. En trend som fortsatte ända in i början av 2024. Omsättningen sjönk från 12 miljoner till drygt 7,5 miljoner.

Företaget betecknade bostadsbyggande och nybyggnation av lägenheter som sin inriktning när det gäller VVS-installationer och kallade de egna affärsmöjligheterna för ”obefintliga”. 

Bolaget hade sedan slutet av fjolåret letat efter finansiering för att komma tillrätta med skulder och stärka likviditet men utan att lyckas. Därför bedömdes fortsatt drift inte vara möjlig.

Advokat Katarina Baecklund vid Wistrand advokatbyrå i Stockholm har utsetts till konkursförvaltare och enligt henne lär inte någon annan kunna ta över företaget.

– Det finns ingen rörelse att överlåta. Så vitt jag förstår har det inte varit någon större verksamhet den närmaste tiden innan konkursen, säger hon.

– Så vitt jag kan bedömda i dag kommer det inte att ske någon utdelning till fordringsägarna. 

VVS & Rörjour Brommas situation förvärrades av utfallet i en tvist i Arbetsdomstolen. En före detta anställd hade enligt företaget fått sluta på grund av att personen inte dykt upp på jobbet under tre månader.

Men den anställde och fackförbundet Byggnads såg annorlunda på tvisten och gick till rätten. Tvisten rörde ogiltigt avskedande och domstolen gick på arbetstagarens linje. Strax före årsskiftet dömdes företaget att ersätta den tidigare anställde för utebliven lön samt att betala juridiska kostnader, totalt 1,8 miljoner kronor.

Enligt Maria Fridolin, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd som företrädde den anställde i tvisten, var det en utdragen process där huvudförhandlingen sköts upp flera gånger på bolagets begäran och kostnaderna drog iväg.

Experten ger råd:
Åh nej! Beställaren har gått i konkurs – vad gör vi?

– Domstolen kom fram till att arbetsgivarens agerande var att jämställa med ett avsked även om de påstod att arbetstagaren frivilligt hade lämnat arbetet och inte kom tillbaka. Det var en del som hände på arbetsplatsen och arbetsgivaren ville göra sig av med arbetstagaren. Målet rörde ogiltigförklaring av avskedet och domstolen biföll Byggnads yrkanden fullt ut, säger hon.

Det var Byggnads som först ansökte om att företaget skulle försättas i konkurs, men sedan gick bolaget själva in med en egen konkursansökan hos Solna tingsrätt.